Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ZDK: Potpisan koncesioni ugovor sa maglajskim „Greenstone-om“

 

Na osnovu pokrenutog postupka, a u skladu sa kantonalnim Zakonom o koncesijama, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona provelo je procedure dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na lokalitetu Donji Rakovac kod Maglaja.


 

Kako je vlasnik zemljišta na kojem se nalazi pomenuti lokalitet  privredni subjekt “GREENSTONE”(Grinstoun) d.o.o. Maglaj, do potpisivanja je došlo u kratkom vremenskom roku. Naime, Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, od 21.08.2008.godine, data je saglasnost na dodjelu ove koncesije, pa je potpisivanje ugovora o dodjeli koncesije obavljeno prostorijama Ministarstva za privredu 31.10.ove godine. Ispred privrednog subjekta “Greenstone” d.o.o. Maglaj ugovor je potpisala direktorica Azira Ahmić,  a ispred Ministarstva za privredu, ministar Fahrudin Omerhodžić.  Inače, dužina koncesionog ugovora je 20 godina, a sama procedura do potpisivanja je trajala oko četiri mjeseca.  

 

Prema pomenutoj Odluci, a prije potpisivanja ugovora, koncesionar je morao ispuniti niz obaveza koje se odnose na: dobijanje urbanističke, vodoprivredne, šumske i okolinske saglasnosti, te obezbjeđenje nultog geodetskog snimka istražno-eksploatacionog polja.

 

Očekivati je da će i ostali subjekti, koji su u postupku dodjele koncesije, nastaviti sa obezbjeđenjem uslova za potpisivanje koncesionih ugovora te na taj način dati svoj doprinos privrednom razvoju Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK