Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U narednom periodu anketiranje na području Visokog i Kaknja

  U periodu od 5. do 21. novembra ove godine, međunarodna organizacija “World Vision” će metodom slučajnog uzorka realizovati anketiranje domaćinstava na području opština Visoko i Kakanj, sve sa ciljem definisanja kvaliteta života u zajednicama. Priklupljene informacije će biti korištene za planiranje budućih projekata razvoja na području ovih opština. Anketiranje će biti vršeno od strane …U petak 07. novembra proslava godišnjice ASA Osiguranja

  ASA OSIGURANJE jedna je od najmlađih članica ASA grupacije sa misijom osiguravajuće kuće koja je potpuno posvećena unapređenju sigurnosti življenja i poslovanja svojih klijenata. Kao nova osiguravajuća kuća na bh. tržištu, ASA Osiguranje za godinu dana poslovanja otvorila je podružnice u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Mostaru, Bihaću, Travniku i Goraždu i broji 68 uposlenika.   …


ZDK: Dopuna prava za članove boračkih populacija

  Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 91. sjednici donijela je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Ove izmjene donesene su radi usklađivanja sa zakonima na federalnom nivou, ali i radi unošenja dopuna koje su predložile kantonalne organizacije branilaca i članova njihovih porodica.Novina u predloženom Nacrtu je to …


ZDK: Potpisan koncesioni ugovor sa maglajskim „Greenstone-om“

  Na osnovu pokrenutog postupka, a u skladu sa kantonalnim Zakonom o koncesijama, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona provelo je procedure dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na lokalitetu Donji Rakovac kod Maglaja.   Kako je vlasnik zemljišta na kojem se nalazi pomenuti lokalitet  privredni subjekt “GREENSTONE”(Grinstoun) d.o.o. Maglaj, do potpisivanja je došlo …