Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Biblioteke u ZDK mnogo modernije

U utorak, 4.novembra sa početkom u 11 sati  biće održana press konferencija u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, na kojoj će biti prezentovana realizacija Projekta nabavke informatičke opreme i uvezivanje javnih biblioteka sa područja ZDK u bibliotečko-informacioni sistem COBISS BiH.

Uvezivanje u sistem COBISS je jedna od pretpostavki za kvalitetan rad biblioteka. Osnovni preduslov za pristupanje ovoj bazi podataka su nabavka tehničke opreme i obuka kadrova. Inače, automatizacija i informatizacija pojedinih biblioteka u BiH počela je još prije rata, da bi se  1998. godine pristupilo bibliotečko-informacionom sistemu COBISS.
Realizacijom ovog projekta javne biblioteke u Zeničko-dobojskom kantonu prednjačile bi u informatizaciji u odnosu na biblioteke u drugim kantonima. Primjenom bibliotečko-informacionih sistema unapređuje se uloga javnih biblioteka kao mjesta gdje će građani najpristupačnije ostvariti sve svoje potrebe koje nameće informaciono društvo, posebno djeca, mladi, osobe sa posebnim potrebama, starije osobe, itd.

Press služba ZDK