Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

APBPS: Novo otkriće u podzemnom labirintu “Ravne”

Odluka projektnog tima Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” da se otvori jedan od zazidanih bočnih tunela u podzemnom labirintu “Ravne” pokazala se kao odlično rješenje. Ispod čitave Bosanske doline piramida u Visokom pruža se podzemni tunelski kompleks dugačak desetinama kilometara. Prema hipotezi ovi prolazi povezuju sve piramide, sve izvore vode i druge objekte u dolini. Tunelski prolazi su smješteni na dubini od oko 20 metara ispod površine.

 

Jedan od ulaza u tunnel na lokaciji “Ravne” je udaljen od Bosanske piramide Sunca oko 2.5 kilometra. Mnoštvo pronađenih bočnih prolaza je zazidano što govori o velikim građevinskim radovima vršenim u nekoliko historijskih perioda. Prema dosada urađenim radiokarbonskim analizama utvrđena je da su tuneli rađeni u paleolitsko doba.

 

Trenutno je istraživački tim Fondacije angažiran na čišćenju dva prolaza koja se pružaju pravcem prema Bosanskoj piramidi Sunca. Nedavno otvoreni drugi prolaz, visine oko 2 metra, je nakon devet metara od otvaranja pokazao da pod uglom od 90 stepeni na njega izlazi drugi tunelski pravac koji je takođe zazidan rječnim kamenim oblucima u dalekoj prošlosti.

 

(Press Fondacije)