Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novosti iz sjedišta kantona

 

Jučer je u sredstvima informisanja objavljen konkurs Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za dodjelu stipendija studentima- braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2008/2009. godinu. Rok za podnošenje prijava je 20 dana, odnosno do 19. 11. ove godine. Kandidati trebaju potrebnu dokumentaciju dostaviti nadležnim službama za boračko-invalidsku zaštitu u opštinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu uzeti obrasce za prijavu na konkurs.

Za potrebe stipendiranja branilaca i članova njihovih porodica sa područja Zeničko-dobojskog katnona kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju ovu vrstu prava, u budžetu kantona za 2008. godinu planirano je 1.250.000 KM. Visina stipendije iznosi 800 KM za prvu godinu studija, a za drugu i ostale godine studija 1.200 KM. Isplata stipendija vršiće se u osam jednakih mjesečnih rata po 100 KM, odnosno 150 KM.

Za zainteresovane koji žele aplicirati na ovaj konkurs recimo i to da pravo učešća imaju dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja, zatim ratni vojni invalidi, te demobilisani borci koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje šest mjeseci u periodu od 18. 09. 1991. do 23. 12. 1995. godine. Potom, pravo na stipendiju ostvaruju i djeca šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja, te djeca umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobilisanih branilaca. Isto tako, na konkurs mogu se prijaviti i djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata, te djeca demobilisanih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u već pomenutom ratnom periodu.

U razmatranje neće biti uzete prijave studenata-apsolvenata te onih koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija, kao ni prijave onih koji su na vanrednom studiju ili primaju kredit odnosno stipendiju drugog davaoca. Na ovaj konkurs također ne mogu aplicirati oni koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu i čiji prihod po članu domaćinstva prelazi iznos od 434 KM (80 odsto prosječne neto plate isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini). Izbor kandidata vršiće se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po kriterijima koji uključuju: ostvareni uspjeh u prethodno završenoj školskoj /studijskoj godini, socijalno-ekonomsku situaciju i ratna priznanja, odnosno ratni staž i invaliditet roditelja.
————

U Zenici, u ponedjeljak, 03. 11. 2008. godine, s početkom u 10,00 sati biće obavljeno polaganje svečane zakletve za tri novoimenovana notara sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Tom prilikom, ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona uručiće Povelje o imenovanju.