Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Rekonstrukcija puta na Bucima

U skladu sa Programom kapitalnih ulaganja u putnu infrastrukturu Vlade Ze-do kantona, a prema Protokolu o realizaciji kapitalnih ulaganja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Ze-do kantona na području opštine Visoko za 2008. godinu planirana su sredstva za rekonstrukciju i asfaltiranje ceste od naselja Buci prema mostu na rijeci Krljuštici.
Opština Visoko je iz sredstava budžeta opštine stvorila preduslove za početak realizacije ovog projekta tako što je riješila dugogodišnji problem odvodnje otpadnih voda iz područne škole i ambulante te priključila na gradsku vodovodnu mrežu objekte na ovom lokalitetu. Realizacija samog ugovora podrazumijevala je asfaltiranje oko 380 metara saobraćajnice s tim što je ista značajno proširena te su stvoreni uslovi za bezbjednije odvijanje teškog autobuskog i ostalog saobraćaja na ovoj veoma frekventnoj saobraćajnici, te lakši pristup regionalnoj saobraćajnici. Ugovor je nakon provedene procedure potpisan sa najpovoljnijim ponuđačem «Asfaltgradnja» d.d. Visoko, a vrijednost radova iznosi oko 100.000,00 KM.

(serda.ba)