Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Još neizvjesna buduća adresa Carinske ispostave u Visokom

Sve je izvjesnije da će tokom narednog mjeseca carinska ispostava u Visokom promijeniti sadašnju adresu na prostoru  TI Vitex Visoko u Topuzovom Polju. Naime, kako nezvanično saznajemo, zbog neadekvatnog prostora koji se trenutno koristi u ovoj carinskoj ispostavi, raspisan je Javni tender  za ponudu odgovarajućeg prostora i infrastrukture na području Visokog. Na tender su se kao ponuđači prijavili TI Vitex d.o.o(sadašnja adresa ) i Velepromet (prostor u Ozrakovićima).

 

Imenovana komisija koja prati ispunjenje uslova raspisanog tendera, obišla je ove dvije lokacije, te je izvještaj s mišljenjem i ispunjavanjem uslova dostavila na uvid direktoru Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Kemalu Čauševiću koji  treba donijeti konačnu odluku o novoj(staroj) lokaciji Carinske ispostave u Visokom.

Prema nepotvrđenim  informacijama veće šanse prema ispunjavanju uslova iz konkursa ima Velepromet u odnosu na Vitex doo.

 

Očigledno je da ni izgradnja mosta preko rijeke Bosne koji će u budućnosti povezivati Industrijsku zonu Ozrakovići sa privrednim subjektima u Topuzovom Polju, ne pomaže odgovornima u Carinskoj ispostavi Visoko. Prostor Veleprometa ima također atraktivnu lokaciju, pogodnu za manevar velikih kamiona i tereta,a  smješten je u neposrednoj  blizini Industrijske zone Ozrakovići na kojoj se  ekspanzija gradnje  i poslovanja očekuje tokom sljedeće godine.