Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nepotizam kao jedan od razloga visočke agonije

Nepotizam je latinska riječ koja bi trebala značiti zloupotrebu položaja u korist rođaka. Nepotizam je protekcionaško popunjavanje unosnih i viso(čkih)kih položaja vlastitim rođacima “svojim” ljudima. U novije doba i stranačkim osobama, odnosno kolegama. Današnja civilizacija koja se temelji na demokratskim normama ponašanja nepotizam smatra zlom društva, ništa manjim od korupcije, mita i drugih devijantnih pojava. U javnom sektoru nepotizam uništava javni interes. Nepotizam znači da najbolji kandidat neće biti zaposlen i da će zbog toga društveno trpjeti posljedice, a da ne spominjemo posljedice koje trpi oštećena osoba.

Nepotizam u privatnom sektoru naravno neće biti tema naše analize, jer je to privatna stvar vlasnika firme, s tim ako ne šteti široj zajednici na bilo koji način. Ali nepotizam u društvenom sektoru koji se nalazi na “jaslama” onih cca.9.600.000KM Općinskog budžeta, te kapitalnih ulaganja i drugih materijalnih sredstava sa viših nivoa vlasti će svakako biti predmet naše analize u narednim danima. Da li ima nepotizma u samoj Općini Visoko i drugim javnim preduzećima odnosno javnim ustanovama ustanovit ćemo uskoro. Analize će obuhvatiti:

JP”Aerodrom”
JP”Veterinarska stanica”
JKP “Gradska groblja”
JKP “Visočica”
“Visokogas”doo Visok”

JP”RTV Visoko”

JU Zavičajni muzej
JU Predškolski odgoj i obrazovanje
JU Centar za edukaciju i kulturu
JU Dom zdravlja sa poliklinikom
JU Gradska biblioteka
JU Centar za sociajlni rad
JU KSC Mladost