Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Danas sjednica Vlade Ze-do kantona

U Zenici je u toku 91. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona, koja na svom dnevnom redu ima 12 tačaka. Inače, sutra će biti održana i press konferencija na kojoj će biti obrazložene odluke donesene na današnjoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona. U nastavku donosimo današnji dnevni red sjednice:

1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Zakona o organizaciji organa uprave u Zeničko-dobojskom kantonu;
Izvjestilac: Miroslav Penko, ministar
2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;
Izvjestilac: Sejad Nalić, ministar
3. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Informacije o ostvarenim javnim prihodima za period januar-septembar 2008. godine i procijenjenim javnim prihodima za period januar-oktobar 2008. godine”;
Izvjestilac: Mirsad Šaranović, ministar
4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu;
Izvjestilac: Sead Džanović, direktor po ovlaštenju
5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Društvu za izdavaštvo “Bookline” d.o.o. Sarajevo na ime finansijske podrške za publikovanje knjige “Društveno-etički pojmovnik”, autora Mustafe Spahića i Mirzeta Hamzića;
Izvjestilac: Miralem Galijašević, premijer
6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava opštini Visoko kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona u organizovanju Izložbeno-prodajnog sajma poljoprivredno-prehrambenih proizvoda “Jesen u Visokom”;
7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lovačkim udruženjima građana – Lovačkim društvima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate za podršku aktivnosti za izradu Lovno-gospodarskih osnova;
Izvjestilac za tačke 6 i 7: Mirzeta Džonlagić, ministrica
8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju “Humanost-societas humanitatis” iz Zenice kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u implementaciji projekta “Izgradnja zgrade Centra za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama” u Zenici;
Izvjestilac: Josip Martić, ministar
9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Srednja tehnička škola Zenica;
10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Prva osnovna škola Maglaj;
11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru za pravnu pomoć ženama Zenica na ime organizovanja informativno-edukativne radionice na temu zaštite i promovisanja ljudskih prava;
12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JP “RTV Zenica” d.o.o. na ime dijela troškova za nastavak realizacije projekta “Omladinski coctail”;
Izvjestilac za tačke 9, 10, 11 i 12: Zdenka Merdžan, ministrica.