Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Povećan broj narušavanja javnog reda i mira, kao i saobraćajnih nesreća

 

Dana 23.10.2008. godine u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-do kantona održan je redovni radni sastanak policijskog komesara sa načelnicima policijskih uprava i šefovima organizacionih jedinica u Upravi policije. Na ovom radnom sastanku je anlizirano stanje bezbjednosti na području Ze-do kantona za prvih devet mjeseci ove godine, te radno-tehnološka disciplina. Na osnovu statističkih podataka iz devetomjesečnog izvještaja, konstatovano je da je u prvih devet mjeseci ove godine došlo do povećanja prekršaja javnog reda i mira, što je između ostalog, posljedica i većeg broja javnih skupova, kojih je u odnosu na prošlu godinu bilo više za 30,5%, od kojih su neki bili sa učešćem velikog broja posjetilaca (fudbalske utakmice, predizborni skupovi, vašari, sajmovi, itd.). Kada je javni red i mir u pitanju, važno je napomenuti da nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.
Kada je saobraćaj u pitanju, kao i na području cijele Federacije BiH, došlo je do povećanja broja saobraćajnih nezgoda i posljedica istih. Međutim, ono što je ovdje uočljivo je da je ovo povećanje izraženo na regionalnim i lokalnim putevima, kao i na ulicama u naseljima. Uzroci povećanja saobraćajnih nezgoda su preopterećenost saobraćajnica velikim brojem vozila, slaba putna infrastruktura, te često izvođenje radova na putevima, bez poduzimanja potrebnih mjera od strane izvođača radova.
U oblasti kriminaliteta, tokom devet mjeseci 2008. godine, evidentirano je poboljšanje stanja u odnosu na isti period prethodne godine, jer je broj krivičnih djela smanjen za 15,4%, a povećana je rasvijetljenost. Također, i maloljetnička delikvencija je smanjena za 9,9%. Od težih krivičnih djela, evidentirana su 2 krivična djela “ubistva”, oba po poznatom počiniocu, što je za 50 % manje nego u istom periodu prethodne godine. Broj podmetanja eksplozivnih naprava, što inače bitno utiče na osjećaj sigurnosti građana, smanjen je za 25%.  I krivična djela iz ostalih skupina su rasvijetljena u relativno visokim procentima, ili u potpunosti.
Na osnovu svih prezentovanih podataka i analiza, te činjenice da tokom devet mjeseci 2008. godine nije bilo događaja koji su bitnije uticali na sigurnost građana, može se zaključiti da je bezbjednosna situacija na području Zeničko-dobojskog kantona zadovoljavajuća. Nakon izvršene analize, a sa ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti, policijski komesar je naložio preduzimanje određenih konkretnih mjera, koje policijske uprave i policijske stanice trebaju preduzimati kako bi se do kraja godine poboljšalo stanje, posebno u pogledu javnog reda i mira i saobraćaja .

Odsjek za odnose s javnošću