Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Uskoro epilog špijunske afere u Visokom:Ko su stvarni šmekeri i ko je “Jašar”?

 

   Dana 06.01.2007. na adresu 15-tak osoba u Visokom je poštom stigla koverta formata A4 poslata iz Istočnog Sarajeva u kojoj se nalazi 15 listova FOTOKOPIRANIH «dokumenata» sa memorandumom, pečatima i potpisima lica koja rade za obavještajne službe, a sve pod šifrom «STROGO POVJERLJIVO».

U tim fotokopijama se navode imena lica od kojih su veći dio ugledni građani Visokog, a koje, po ovim fotokopijama, prate obavještajne službe BiH preko «svog» čovjeka koji je imenovan kao – Adnan Jašarspahić, gl. i odg. Urednik RADIJA Q iz Visokog.

 

   Ove koverte su poštom dostavljene gore pomenutim osobama sa namjerom da se izazove strašan revolt prema Q RADIJU i uredniku Adnanu Jašarspahiću.  Među osobe koje smo naveli kao ugledne građane Visokog, sa kojima, između ostalog, Q RADIO odličnu poslovnu saradnju, autori ovih flsifikata su ubacili i osobe koje treba da «zamagle» stvarni cilj ovih falsifikata.    

 

   Jedan broj organizatora ove šarade se svojski potrudio da u što većem broju nakopira ovih falsifikata i podijeli što većem broju ljudi uz sočna objašnjenja «rada obavještajnih službi u Visokom». Ti «poštari» i «tumači» ovih falsifikata su poznati i policiji i RADIJU Q.

 

   Tek dva dana poslije, 08.01.2007. u podnevnim satima na adresu RADIJA Q je poštom stigla koverta formata A4 poslata iz Istočnog Sarajeva sa istim sadržajem, tek tada smo mi saznali o čemu se radi.

 

   Kao i svako ko legalno štiti svoja prava, mi smo sve prijavili policiji, OSA-i, OHR-u, OSCE-u i Parlamentarnoj komisiji za nadzor rada obavještajnih službi. Hvala bogu, ovi organi i organizacije su odradile svoj dio posla i odradile sve na identifikaciji falsifikatora. Međutim, dugo se čekalo na odobrenje Parlamentarne komisije za nadzor rada obavještajnih službi da se odobri imenovanje falsifikatora i predaja predmeta nadležnim službama (čitaj Sudu). E, to smo dobili danas.

 

   Zaključak: oni, koji su htjeli nauditi Q RADIJU, neka se sada zabave sobom. Biće zanimljivo. Vidimo se na Sudu!    

 

 

Broj: 04/3-50-2-10-1/07

Sarajevo, 21.10.2008.god

RADIO I TELEVIZIJA “Q” d.o.o ZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE PROGRAMA

71300 VISOKO

Ul. Donje Rosulje 59

Predmet: Zaključak

Zajednička bezbjedonosno-obavještajna komisija za nadzor nad radom OBABiH na 13.sjednici održanoj 21.oktobra 2008 godine, razmatrala je vaš dopis-urgenciju od 19.09.2008.godine, broj 188/08.

U opštoj raspravi je konstatovano da je Komisija na 3.sjednici od 25.juna 2007. godine usvojila određene zaključke koji su dostavljeni Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH i Radiju Q d.o.o

U skladu sa vođenom raspravom o dopisu-urgenciji, Komisija je donijela sljedeće

ZAKLJUČKE
1. Komisija je utvrdila da je Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH preduzela aktivnosti na pronalaženju lica koja su falisifikovala dokumente
2. O konačnim rezultatima istrage Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH će u skladu sa zakonom, obavijestiti nadležne državne organe.
Predsjedavajući Komisije
mr. Mirko Okolić