Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Spontano zakonsko i legalno reketiranje stanara na adresi Musala br.1

Prenosimo vam interesantno pismo stanara sa jedne visočke adrese koji od PU Visoko i Općinskog vijeća traže zaštitu od spontanog, zakonskog i legalnog reketiranja.

 

POLICIJSKA UPRAVA VISOKO

n/r NAČELNIK POLICIJE

n/r KOMANDIR POLICIJE


 

OPÆINSKO VIJEÆE

n/r PREDSJEDAVAJUÆI OV

 

Datum: 22.10.2008.g.

 

 

“Poštovani,

 

obraćam Vam se u ime stanara zgrade smještene na adresi „Musala br.1“ da mi odgovorite na pitanje parking prostora oko ove zgrade. Policajci Vaše policijske uprave redovno kažnjavaju „nepropisno“ parkirana vozila stanara zgrade, a prema nečijoj dojavi (policajci kažu prema dojavi gosp. Mensura Ihtijarevića). Zadnjih pet godina nismo imali probleme slične prirode, ali u posljednje vrijeme kažnjavanja su učestala. Prilikom navodne dojave o nepropisno parkiranim vozilima možda bi trebali imati na umu i neke od slijedećih činjenica:

 

         na pomenutoj adresi ne postoji adekvatan parking, postoji podzemna garaža sa nedovoljnim kapacitetom i koja se komercijalno izdaje

         na pomenutoj adresi ne postoji rasvjeta koju je prisvojio vlasnik „Hotela Visoko“ pa stoga stanari pribjegavaju parkiranju na trotoar bliže osvjetljenom prostoru zbog eventualne krađe vozila, koja su se dešavala na ovoj adresi

         na ovoj adresi u jednosmjernoj ulici postoji nelegalan Taxi štand koji zauzima eventualni parking za stanare

         najbliži parking za stanare ove zgrade zauzima klijentela iz PC Vizija, i ne samo taj prostor nego cijeli trotoar i dio ulice, opet nelegalno, a tu Vaši uposlenici ne kažnjavaju pogrešno parkirana vozila

         na ovoj istoj adresi za vrijeme trajanja manifestacije „Visočko Ljeto“ trotoar se naplaćuje kao regularno parking mjesto

         preko puta pomenute zgrade nalazi se potpuno nelegalni i ograničeni parking prostor Hotela Visoko koji se navodno naplaćuje bez ikakvih priznanica i računa, možda bi i to trebalo provjeriti i nekoga kazniti

         u Visokom nema legalnog označenog parking prostora koji se legalno naplaćuje puni općinski budžet, prema tome cijelo Visoko i oni koji dolaze u Visoko parkiraju nelegalno

         da li Vaša učestala kažnjavanja parkiranih vozila na adresi Musala br.1 znači pritisak na stanare kako bi plaćali ilegalni parking gospodinu Mensuru Ihtijareviću ili možda stanari ne treba da imaju osobne automobile?

 

U nadi da ćemo dobiti što skoriji odgovor na postavljena pitanja i sistemsko rješenje problema obavještavamo Vas da ćemo isti dopis poslati i Općinskom vijeću i tražiti njihovo mišljenje te zaštitu naših građanskih prava od spontanog i zakonskog reketiranja nas koji živimo u zgradi na adresi Musala br.1.”