Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nova izvršna vlast u imenima i prezimenima

U skladu sa utvrđenim rezultatima objavljenim danas od strane CIK-a, naredne četiri godine u vijeću će sjediti i izvršnu vlast činiti ovi ljudi:

SDA:

1. Nijaz Šahinović

2. Hasan Prelić

3. Babić Amra

4. Karavdić Senad

5. Provalić Ferid

6. Uzunalić Emir

7. Omanović Dinka

8. Zukić Mehemed

9. Ganić Mirza

10. Ohran Eldin

11. Mušinbegović Hasib

SBiH:

12. Izet Smajević

13. Mufid Bečarević

14. Halim Pihljak

15. Almir Tatar

16. Mijo Mateša

SDP:

17. Jasmina Zubić

18. Faruk Salčinović

19. Predrag Mitrović

20. Amila Hodžić

BPS:

21. Dervišević Halim

22. Fatić Mirnes

23. Muratović Mirsad

A-SDA:

24. Mostić Admin

NSRZB:

25. Mostić Sakib

Ako nas stranke ne iznenade nekim postizbornim trikovima, prema dobijenim glasovima naroda, izvršna vlast naredne četiri godine treba da izgleda ovako. Pitanje je da li je neka od stranaka neke od svojih kandidata svjesno koristila unaprijed znajući da taj kandidat nije zainteresovan da sjedi u vijeću, to ćemo još vidjeti.

Ovo vijeće će sačinjavati 4 žena i 21 muškarac. Visoko nije općina u kojoj ima obezbjeđeno vijećnićko mjesto za nacionalne manjine.

Obzirom da su ovi izbori imali karakter podjele na selo i grad te na taj način i kreirali krajnju sliku izbornih rezultata pokušali smo izvuči procente koliko je vijećnika sa sela, a koliko iz grada i da li mjesto stanovanja nužno znači ko je seljak, a ko građanin. Nije nam pošlo za rukom pa tako tu statistiku prepuštamo vama i ukoliko dođete do nekih rezultata pošaljite nam ih na radioq@bih.net.ba.