Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Koliko pojedinci vrijede u izbornim brojkama – “SDU-LDS”

Koalicija LDS-SDU dobila je ukupno 469 glasova ili svega 2,63%, tako da u narednom sazivu vijeća neće imati niti jednog predstavnika. Pojedinačno to izgleda ovako:

1. Hodović Senad – 113

2. Semić Amela – 22

3. Omanović Ema – 74

4. Ferhatović Sulejman – 105

5. Ismić Salko – 58

6. Zubić Adnan – 30

7. Semić Jasmina – 10

8. Omanović Šejla – 24

9. Kitić Milan – 23

10. Omanović Alen – 12

11. Planinac Dušanka – 7

12. Fejzić Esad – 23

13. Muratović Namik – 49

14. Ganić Dženana – 10

15. Hebib Mensur – 10

16. Karamehić Melina – 24

17. Sudžuka Edina – 9

18. Zukić Alija – 24

19 Alić Amir – 29

20. Šerak Elma – 22

21. Smajlović Sedin – 20

22. Begić Asmir – 6

23. Brutus Besko – 19

24. Bučuk Hidajet – 13

25. Mujezinović Dževad – 37