Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Koliko pojedinci vrijede u izbornim brojkama -“SDA”

SDA kao apsolutni pobjednik na ovim izborima očekuje novu natpolovičnu većinu u vijeću, ali prema nekim kalkulacijama možda završe i sa samo 11 vijećnika. Odnosno ako se ispune želje dole pobrojanih stranaka. Optimisti u SDA se nadaju broju od 15 mjesta i imaju uporište u 6939 glasova odnosno u 41,83% biračkog tijela. Pojedinačno:

1. Nijaz Šahinović – 1135

2. Hasan Prelić – 1089

3. Babić Amra – 1081

4. Karavdić Senad – 1049

5. Provalić Ferid – 819

6. Uzunalić Emir – 790

7. Omanović Dinka – 780

8. Zukić Mehemed – 717

9. Ganić Mirza – 713

10. Ohran Eldin – 682

11. Mušinbegović Hasib – 673

12. Smajlović Mehemed – 590

13. Čehajić Sabahudin – 547

14. Bećar Dženan – 494

15. Alijagić Zuhreta – 473

16. Irma Jusufbegović – 413

17. Mehmedagić Sukrija – 363

18. Ramić Vahid – 394

19. Hindija Adem – 391

20. Smajlović Rašid – 381

21. Kadić Azra – 357

22. Zukić Senija – 296

23. Kunić Dženeta – 294

24. Ibrišević Amir – 294

25. Hrnjić Amra – 333

26. Salihspahić Naida – 270

27. Limo Mustafa – 221

SDA kandidate smo poredali prema broju dobijenih glasova, tako da odmah imate pregled kojih 11 odnosno 15 kandidata ulazi u vijeće.