Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Koliko pojedinci vrijede u izbornim brojkama – “SBiH”

Ceh političkog djelovanja Harisa Silajdžića, medijski linč Vahida Heće, bezosjećajnosti prema lokalnom nivou nakon ovih izbora je najviše osjetila Stranka Za BiH, koja se nadala duplom broju vijećnika u odnosu na sadašnjih pet. Na kraju će biti sretna ukoliko zadrži i ovih pet. To im je dao rezultat 2761 glasa ili 16,64%. Pojedinačno to izgleda ovako:

1. Smajević Izet – 462

2. Kadić Sadeta – 169

3. Mateša Mijo – 245

4. Hindija Mirzet – 237

5. Čehajić Efedina – 188

6. Trako Refik – 211

7. Zerdo Nedžad – 115

8. Simić Spomenka – 122

9. Bečarević Mufid – 346

10. Skopljak Senad – 173

11. Burko Mirzeta – 142

12. Goralija Senad – 200

13. Pihljak Halim – 275

14. Pašić Mirsada – 176

15. Akova Ajhan – 232

16. Tatar Admir – 252

17. Alijagić Selma – 98

18. Gaši Emina – 120

19. Valjevac Mahir – 172

20. Duraković Dževad – 94

21. Građan Redžep – 190

22. Adilović Fadil – 117

23. Ahmetović Lejla – 87

24. Kavazić Naim – 166

25. Avdagić Amera – 164

26. Mešinović Nadina – 96

27. Vračo Almir – 111

28. Zekiri Himzo – 164

Prema ovim pokazateljima putnici u vijeće su: Smajević Izet, Bečarević Mufid, Pihljak Halim, Tatar Admir, a nadu polaže i Mateša Mijo.