Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Koliko pojedinci vrijede u izbornim brojkama – “Narodna Stranka Radom Za Boljitak”

Stranka koje će vjerovatno imati svog predstavnika u novom vijeću je “NSRZB”, prešli su izborni prag sa 3,73% glasova ili u brojkama dobili su 618 glasova. Pojedinačno:

1. Mostić Sakib – 199

2. Avdović Erna – 11

3. Pašić Suad – 23

4. Frljak Fikret – 19

5. Bečar Vildana – 14

6. Smolo Tufik – 10

7. Rašević Denijal – 26

8. Šečić Fatima – 13

9. Čulum Ðoko – 42

10. Zerdo Salem – 71

11. Suša Sabaheta – 17

12. Kantar Almir – 28

13. Omanović Sabahudin – 72

14. Sarajlić Rabija – 16

15. Emšo Mirsad – 19

16. Herceglija Senad – 47

17. Silajdžić Amela – 23

18. Čurtović Aziz – 63

19. Alibegović Meho – 21

20. Zečević Aida – 9

21. Ahić Meho – 6

22. Lemeš Hilmo – 16

23. Suljić Indira – 13

24. Pinjo Kenan – 15

25. Silajdžić Salko – 15

26. Bučuk Amra – 25

27. Čavalić Almir – 10

Prema ovim rezultatima i našim pretpostavkama ova stranka će dobiti vijećnićko mjesto u liku i djelu Mostić Sakiba.