Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Koliko pojedinci vrijede u izbornim brojkama – “Naša stranka”

“Naša Stranka” na proteklim izborima osvojila je ukupno 193 glasa ili 1,16% pojedinačno to izgleda ovako:

1. Husremović Sanela – 31

2. Delić Djuljić Damir – 12

3. Æurić Gospava – 10

4. Hodžić Tarik – 17

5. Ganić Meliha – 13

6. Hajro Ishak – 20

7. Knežević Violeta – 7

8. Slipčević Suad – 25

9. Dokso Lejla – 20

10. Hasandić Mahir – 10

11. Jurišić Marina – 7

12. Babić Asim – 11

13. Birno Mirza – 9

14. Omerhodžić Amila – 6

15. Kokoruš Slobodan – 4

16. Smolo Amila – 8

17. Mašala Amer – 20

18. Krpo Berina – 6

19. Biogradlija Arnes – 8

20. Trako Memnun – 12

21. Hebib Mirza – 8

22. Debelac Melvin – 6