Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Koliko pojedinci vrijede u izbornim brojkama – “BPS”

Jedno od najvećih prijatnih iznenađenja je svakako Bosanskohercegovačka Patriotska Stranka, Sefer Halilović “BPS”. Osim zapaženog broja glasova za njihovog kandidata za načelnika gospodina Saliha Džafića, ova stranka kalkuliše brojkama do tri vijećnićka mjesta. Pojedinačno birači su davali glasove ovako:

1. Dervišević Halim – 286

2. Alibegić Amina – 124

3. Merdić Husnija – 208

4. Hadžijakupović Ferid – 88

5. Fišek Hermelina – 106

6. Fatić Mirnes – 226

7. Trako Adnan – 199

8. Kriještarac Samira – 19

9. Jusufović Muhamed – 82

10. Rezaković Mirsad – 74

11. Burko Melisa – 182

12. Kadrić Mirza – 53

13. Huseljić Amel – 91

14. Vranac Æama – 103

15. Hasić Dženan – 78

16. Omanović Bečir – 86

17. Nedeljković Mirela – 66

18. Haračić Rešad – 68

19. Lemeš Mehedin – 81

20. Pinjo Halida – 47

21. Begić Samir – 54

22. Muratović Mirsad – 226

23. Gazija Meliha – 56

24. Dervišević Mahir – 54

25. Huseinović Tajib – 66

26. Semić Irma – 72

27. Trnčić Nermin – 90 

Ova stranka je inače dobila 1622 ili 9,78%, a oni koji se mogu nadati ulasku u vijeće su Dervišević Halim 286, Fatić Mirnes i Muratović Mirsad sa 226 glasova