Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Rezultati kandidata liste SDA pojedinačno, Amra Babić ispred svih (02.15 sati)

Obzirom da je SDA ubjedljivo slavila na izborima u Visokom, odbranila mjesto načelnika, zadržala natpolovičnu većinu, postojeći broj vijećnika (13)  isti još povećala, uz slavlje imali su vremena motiva i elana da detaljnije analiziraju rezultate svojih kandidata sa liste. Od 27 ponuđenih, Amra Babić je dobila najviše povjerenja, dok je Mustafa Limo dobio najmanje glasova. Prema broju osvojenih glasova stanje na listi SDA izgleda ovako:

1. Babić Amra – 886

2. Šahinović Nijaz – 869

3. Prelić Hasan – 820

4. Karavdić Senad – 790

5. Uzunalić Emir – 732

6. Provalić Ferid – 691

7. Omanović Dinka – 660

8. Zukić Mehemed – 651

9. Ohran Eldin – 629

10. Ganić Mirza – 623

11. Mušinbegović Hasib – 619

12. Smajlović Mehemed – 541

13. Čehajić Sabahudin – 476

14. Alijagić Zuhreta – 398

15. Bečar Dženan – 381

16. Mehmedagić Šukrija – 376

17. Hindija Adem – 363

18. Ramić Vahid – 362

19. Jusufbegović Irma – 354

20. Smajlović Rašid – 334

21. Kadić Azra – 284

22. Hrnjić Amra – 273

23. Ibrišević Amir – 270

24. Salispahić Naida – 251

25. Kunić Dženeta – 249

26. Zukić Senija – 248

27. Limo Mustafa – 176

Napomena: Ovo je zbroj glasova bez 11 biračkih mjesta, većinom iz gradskog područja: Luke II, Donje Rosulje, Hadžijina Voda, Sebilj, Rosulje, Stari Grad, Luke, Gornje Moštre, Novo Naselje, Topuzovo Polje i Mobilni tim.

Ako je vjerovati principu po kojem su birači inače glasali na ovim izborima vjerovati je da prednost i značajnije glasove mogu očekivati kandidati iz gradskog područja što će svakako promijeniti sadašnju sliku imena koja će ući u vijeće.  Prema nekim procjenama SDA bi mogla u narednom sazivu vijeća imati 15 vijećnićkih mjesta.