Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Lokalni izbori 2008: MUP ZDK, saopštenje za javnost

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je u proteklom periodu preduzelo niz mjera i radnji na obezbjeđenju uslova za nesmetano odvijanje predizbornih i izbornih aktivnosti. Prije početka predizborne Kampanje, sačinjen je Plan mjera i radnji za bezbjedno odvijanje izbora. Na nivuo Uprave policije formiran  je štab za planiranje, praćenje i koordinaciju aktivnosti policije na obezbjeđenju uslova za nesmetano odvijanje svih izbornih aktivnosti. Isto tako,  i na nivou policijskih uprava su formirani štabovi sa zadatkom praćenja aktvivnosti na nivuo općina. Ostvarena je potrebna saradnja sa općinskim izbornim komisijama sa kojima su dogovorene aktivnosti koje će se preduzimati radi bezbjednog provođenja svih aktivnosti.

U proteklih mjeseca dana na području kantona je održano preko 300 predizbornih skupova, na kojima je prisustvovalo oko 60 000 građana a ove skupove je obezbjeđivalo oko 650 policijskih službnika. Bitno je napomenuti da ni na jednom predizbornom skupu nisu evidentirani nikavi incidenti. U toku današnjeg dana, policijski službenici vrše pratnju i obezbjeđenje glasačkog materijala prema biračkim mjestima,  a već se preuzimaju i pojedina biračka mjesta koje će službenici policije fizički obezbjeđivati do završetka izbornog procesa i odvoza glasačkog materijala po zavšetku izbora. Radi obezbjeđenja svih 423 biračka mjesta, u toku današnjeg dana i sutra svi službenici policije će biti vanredno angažovani, jer je pored ovih mjera, potrebno i osigurati prisustvo službenika policije na terenu i izvršavanje redovnih poslova i zadataka.. Danas je aktiviran i štab na nivou Uprave policije, kao i na nivou policijskih uprava, koji će sa ciljem praćenja, koordinacije i preduzinmanja potrebnih mjera do završetka izbora raditi neprekidno.

Uz nadu da će ovi izbori proći u povoljnim bezbjednosnim uslovima, ovom prilikom pozivamo građane da se pridržavaju uputa koje daju pripadnici policije, kao i članovi lokalnih izbornih komisija. Također pozivamo građane na poštivanje i drugih zakonskih propisa i na strpljenje, kako u  blizini biračkih mjesta, tako i u saobraćaju. Pozivamo građane da o svim uočenim nezakonitim zapažanjima obavijeste policiju pozivom telefonom na broj 122 ili policijske službenike na terenu. Posebno skrećemo pažnju građanima da je zabranjeno na biračka mjesat unositi hladno i vatreno oružje, te da će u suprotnom policijski službenici preduzimati mjere u skladu sa Zakonom.