Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vlada Ze- do kantona uvela poticaje inovatorima

 

Nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, donijela Odluku o poticaju inovatora, u sredstvima informisanja  objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za  korištenje ovih poticaja.


 

Do ovog trenutka, Ministarstvo privrede  zaprimilo je aplikacije od četiri inovatora, za sedam izuma. Na 83. sjednici Vlade Kantona, nakon ispunjavanja svih uslova utvrđenih javnim pozivom, donesena je Odluka o dodjeli finansijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM inovatoru Fadilu Musaefendiću iz Maglaja, za patent “Uređaj za pretvaranje potencijalne energije gravitacije u kinetičku energiju kontinuiranog djelovanja”.

 

Podsjećamo inovatore iz Zeničko-dobojskog kantona da je osnovni uslov za dobijanje ovog poticaja dostavljanje uredne aplikacije za svaki patent pojedinačno. Naime, potrebno je dostaviti ličnu kartu i obavještenje o evidenciji prebivališta,zatim prijavu i zahtjev za priznanje patenta, upućenu nadležnom organu u BiH ili inostranstvu. Osim toga, Ministarstvu privrede treba dostaviti i zaključak o objavljivanju prijave patenta, izdat od  nadležnog organa u BiH ili u inostranstvu kao i rješenje o dodjeli patenta, izdato od nadležnog organa u BiH ili inostranstvu, od 01.01.2005. godine. Recimo još i to da svaki inovator ima mogućnost korištenja ovog poticaja za tri patenta.

 

 

Press služba ZDK