Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Piramidasunca.ba: Predstavljene nove lokacije

 

Rukovodioci Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” predstavili su funkcionerima Opštine Visoko i kustosima Zavičajnog muzeja Visoko te visočkim medijima nove arheološke lokacije u okviru kompleksa Bosanske doline piramida. Među prisutnim su bili načelnik Opštine Visoko Munib Alibegović, predsjedavajući Opštinskog vijeća Visokog Mijo Mateša, pomoćnik načelnika za urbanizam i prostorno uređenje Emir Bukurević, pomoćnica načelnika u službi za budžet, finansije i razvoj Edina Ferizović i Mustafa Šahinović te predstavnici Zavičajnog muzeja u Visokom, kustosi Mersiha Burić – Zerdo i Aiša Agić te pravnik Emina Sudžuka.  

Fondacija, Opština Visoko i Zavičajni muzej iz Visokog su potpisnici tripartitnog sporazuma kojim se regulišu međusobni odnosi u višegodisnjem projektu istraživanja bosanskih piramida. Danas su postojećim aktivnim lokacijama (Bosanske piramide Sunca i Mjeseca, kamene građevine u Vratnici, tuneli KTK i Ravne) dodane još dvije: uzvišenje “Brijeg” u Ginju i lokacija Radovlja u blizini Moštra.

Uzvišenje “Brijeg” se nalazi u neposrednoj blizini kamene stepenaste formacije o kojoj je ranije pisano na stranicama Fondacije. Riječ je o “Maloj formaciji” koju je prošle godine otkrio saradnik Fondacije dipl.ing.arh. Faris Ličina. “Brijeg” i “Mala formacija” obiluju pravilnim kamenim blokovima koji se nalaze na površini ili su djelomično zatrpani nanosima zemlje. Među blokovima se ističe nekoliko pravilnih dimenzija 2x1x1 metar i težine od oko pet tona. Karakteristično je da su blokovi građeni od dva različita materijala: pješčara i sitnozrnastog konglomerata. Vezivno sredstvo je vidljivo. Porijeklo blokova je najvjerovatnije kombinacija izlivenih betonskih blokova i oblikovanih blokova od prirodnog materijala.

Sa “Brijega” se pruža odličan pogled na južnu stranu Bosanske piramide Sunca, što se sasvim logično uklapa u koncept arheološkog kompleksa koji, pored piramida i tunelskog kompleksa, obuhvata i stepenaste građevine, tumuluse, hramove, popločane površine i sl.

Drugi arheološki lokalitet “Radovlja” udaljena je nekoliko kilometara od mjesta Moštre. Uz sami put su vidljivi pravougaoni kameni blokovi na dva nivoa. Pravilno su obrađeni ili izljeveni u kalupe. Materijal je identičan betonskim blokovima s Bosanske piramide Sunca. Interesantno je da se uz ove blokove nalazi i nekoliko megalita-stećaka. Zbog gradnje puta ovi su blokovi i stećci nekoliko puta pomjerani s originalne lokacije. Vidljivo je da se ovi blokovi nalaze poredani u liniji koja iznosi tri kilometra i kreće se u pravcu Bosanske piramide Sunca.