Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Objavljena biračka mjesta za lokalne izbore u Visokom

 

Lokalni izbori su sve bliže, te se i na područu opštine Visoko vrše pripreme kako bi oni bili što bolje organizovani i provedeni. Zbog toga je Opšinska izborna komisija odredila i zvanična biračka mjesta na području visočke opštine, gdje će birači moći dati svoj glas i tako aktivno učestvovati u kreiranju vlasti u našoj opštini. U nastavku teksta predstavljamo sva biračka mjesta koja će biti otvorena na dan izbora, 5. oktobra ove godine:

Biračko mjesto 116A001 ARNAUTOVIÆI – poslovni prostor vl. Emin Muzaferija u Mulićima – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-ARNAUTOVIÆI, BOSNIÆI, MULIÆI
 
 
Biračko mjesto 116A002 BUCI I– OŠ «Alija Nametak» Buci – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-BUCI, DAUTOVCI, REZAKOVINA, SLATINA
 
 
Biračko mjesto 116A003 CENTAR I – OŠ «Safvet-beg Bašagić» Visoko – za birače sa područja ulica:
-BRAÆE ZEČEVIÆA (ALAUDINA), BARE, ČABARAVDIÆA, DELAHMETOVIÆA, DR.DŽANANOVIÆA, DONJA MAHALA, HAZIMA DEDIÆA, ISLAMOVIÆA, KARAVDIÆA, PINJAGIÆA, ŠADRVAN, SKOPLJAKA, TRG DŽEMALA BIJEDIÆA
 
 
Biračko mjesto 116A004 CENTAR II – OŠ «Safvet-beg Bašagić» Visoko – za birače sa područja ulica:
-BIJELA DŽAMIJA, BULAKLINA, BURIÆA, HADŽIHASANOVA, IV ULICA, A.IZETBEGOVIÆA (JALIJA), JEVREJSKA, MATRAKČIJINA, NJEGOVIÆA, ORUČA, PERENDINA, PRIJEKO, ŠAHINOVIÆA, SALIHBEGOVIÆA, SARAČICA, TABHANSKA, TEKIJA, ČARŠIJSKA, VI ULICA
Na ovom biračkom mjestu glasaće i birači sa prebivalištem u drugoj općini a glasaju lično za izbornu jedinicu Visoko.
 
 
Biračko mjesto 116A005 BUZIÆI – poslovni prostor Smailagić Hamdije – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-BUZIÆI, UPOVAC
 
 
Biračko mjesto 116A006 B.MAHALA – društveni dom – za birače sa područja naseljenog mjesta:
-BUZIÆ MAHALA
 
 
Biračko mjesto 116A007 DOBRINJE – OŠ «Mehmedalija Mak Dizdar» Dobrinje – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-DOBRINJE, GRAB, DONJA SEOČA, GORNJA SEOČA
 
 
Biračko mjesto 116A008 GODUŠA – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-GODUŠA, POREÐE, RAJČIÆI, RAMADANOVCI
 
 
Biračko mjesto 116A009 UVORIÆI – poslovni prostor vl. Kaplan Refik – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-UVORIÆI, KOVAČIÆI, ŠAČIÆI
 
 
Biračko mjesto 116A010 MALI TRNOVCI – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-MALI TRNOVCI, PRHOVO, SMRŠNICA
 
 
Biračko mjesto 116A011 GRAČANICA I – prostorija MZ Gračanica – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-MALO ČAJNO, VELIKO ČAJNO, TRAMOŠNJIK
 
 
Biračko mjesto 116A012 KOLOŽIÆI – društvene prostorije – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-BEŠIÆI, BRDO, DOL, KOLOŠIÆI, PUČIŠTE
 
 
Biračko mjesto 116A013 KRALUPI – privatna kuća vl. Džafić Zikrija u Dvoru – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-ÆATIÆI, ČIFLUK, DVOR, GINJE, HOLIÆI, JELAŠJE, RATKOVCI, VIDOVIÆI
 
 
Biračko mjesto 116A014 LIJEŠEVA – društvene prostorije – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-DOBRO SELO, LIJEŠEVA, SVINJAREVO
Biračko mjesto 116A015 DONJE MOŠTRE – OŠ «Mula Mustafa Bašeskija» D.Moštre – za birače sa područja naseljenog mjesta:
-DONJE MOŠTRE
 
 
Biračko mjesto 116A016 HLAPČEVIÆI – privatna kuća vl. Kapo Smajo u Hlapčevićima- za birače sa područja naseljenih mjesta:
-HLAPČEVIÆI, HANOVI, VILENJAK
 
 
Biračko mjesto 116A017 ŠARENI HANOVI – OŠ «Mula Mustafa Bašeskija» D.Moštre – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-ŠARENI HANOVI, BRADVE, KALOTIÆI
 
 
Biračko mjesto 116A018 LUKE I – prostorija bivšeg SIZ-a stanovanja – za birače sa područja Naselja Luke:
-NASELJE LUKE BB, NASELJE LUKE 3A, 3B, 3C, 3D, 3L, NASELJE LUKE 4A, 4B, 4BL, 4C, 4D, 4L, NASELJE LUKE 5A
 
 
Biračko mjesto 116A019 LUKE II – prostorija MZ Novo Naselje – za birače sa područja Naselja Luke:
-NASELJE LUKE 13B, NASELJE LUKE 14II, NASELJE LUKE 1A, 1B, 1C, 1D, 1L, NASELJE LUKE 2A,2B, 2C, 2D, 2L, NASELJE LUKE 51A, 5C, 5L
 
 
Biračko mjesto 116A020 NOVO NASELJE – «Gimnazija» Visoko – za birače sa područja ulica:
-ALEJA ŠEHIDA RESULA, ČEKREKČIJE, MUSALA, NOVO NASELJE, PATRIOTSKE LIGE, VIII ULICA, X ULICA, BRANILACA BOSNE neparni brojevi od broja 1 do broja 21, BRANILACA BOSNE parni brojevi od broja 2 do broja 20, BRANILACA BOSNE BB, 18A, 18B
 
 
Biračko mjesto 116A021 ORAŠAC – prostorije MZ – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-ČAKALOVIÆI, ORAŠAC, VERUŠA
 
 
Biračko mjesto 116A022 RADINOVIÆI I OKOLIŠÆE – OŠ «Mula Mustafa Bašeskija» D.Moštre – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-OKOLIŠÆE, RADINOVIÆI
Biračko mjesto 116A023 GRÐEVAC – privatna kuća vl. Lepić Vahid – za birače sa područja naseljenog mjesta:
-GRÐEVAC
 
Biračko mjesto 116A024 ZAGORNICA – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-ZAGORNICA, PODVINJE, POKLEČIÆI,
 
 
Biračko mjesto 116A025 PODVINJCI – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-PODVINJCI, BUKOVIK, PIROMANI
 
Biračko mjesto 116A026 ŠOŠNJE – privatna kuća vl. Selimović Murat – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-ŠOŠNJE, BARE, BULČIÆI, DOLOVI, LUŽNICA
 
 
Biračko mjesto 116A027 TUJLIÆI – društvene prostorije – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-TUJLIÆI, KONDŽILO, KALIÆI, KLANCI, HADŽIÆI, DŽINDIÆI, BREZOVIK
 
Biračko mjesto 116A028 MAUROVIÆI – područna osnovna škola u G.Maurovićima – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-MAUROVIÆI, LISOVO, PALJIKE, MIHALJEVIÆI, GRABOVCI, STARI HAN, HULJOJČIÆI
 
Biračko mjesto 116A029 DONJE ROSULJE – prostorije Udruženja penzionera u D.Rosuljama – za birače sa područja ulica:
-BASAMACI, DAHIROVAC, DONJE ROSULJE, GORNJE ROSULJE
 
 
Biračko mjesto 116A030 HADŽIJINA VODA – prostorije Vatrogasnog doma – za birače sa područja ulica:
-BRANILACA BOSNE parni brojevi od broja 22 do 100, BRANILACA BOSNE neparni brojevi od broja 23 do broja 99, 25 APRILA, ÆERPIÆI, DŽEMALUDINA ČAUŠEVIÆA, HADŽIJINA VODA, HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIÆA, KAKANJSKA, KOŽARSKA, LOVAČKA, MEHMEDA EFENDIJE HANDŽIÆA, MEHMEDA MUJEZINOVIÆA, MLADIH MUSLIMANA, ZENIČKA
 
Biračko mjesto 116A031A i 031B GORNJE ROSULJE – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:
-CARICA, GAZI HUSREVBEGA, MUZAFERIJA, HUSE MUZAFERIJE, IZETA KURTALIÆA, HUSEIN BEGA GRADAŠÆEVIÆA, MUDERISA BAŠIÆA, MUHAMEDA HADŽIJAHIÆA, PALJIKA, PODKRIŽ, ŠEVULJE, VISOČKIH BRIGADA, VRANČEVA, REŠADA KADIÆA
Na biračkom mjestu 031A glasaju birači čija prezimena počinju slovima od A do K.
            Na biračkom mjestu 031B glasaju birači čija prezimena počinju slovima od L do Ž.
 
 
Biračko mjesto 116A032 STARI GRAD-NOVO BRDO – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:
-DURMIÆA, I ULICA, II ULICA, III ULICA, IZNAD DUVARA, LJETOVIK, MEVIÆA, NOVOBRDSKA, POTOK, ŠPILJAKOVA, TJESNAC
 
 
Biračko mjesto 116A033 STARI GRAD-KRALJEVAC – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:
-KRIŽ, RAŠIDOVIÆA, KRALJEVAC
 
 
Biračko mjesto 116A034 STARI GRAD-SEBILJ – OŠ «Kulin ban» Visoko – za birače sa područja ulica:
-ALAGIÆA, BEŠLAGIÆA, DŽAMIJSKA, FERHATOVIÆA, HASEČIÆA, IHTIJAREVIÆA, KADIÆA, KOVAČICA, KRALJA TVRTKA, MUFTIJE NUMANAGIÆA, PERTAC, PAŠAGIÆA, SINANAGIÆA, ZEČEVIÆA, VAROŠKA, MOŠTRINA, GRAD
 
 
Biračko mjesto 116A035 PODVISOKI – prostorija Ribarskog doma – za birače sa područja ulica:
-KLISA, PODKLISA, MULE HODŽIÆA (PODVISOKI), PODVISOKI PUT, ŠAÆIR EF. SIKIRIÆA, V ULICA, VII ULICA
 
 
Biračko mjesto 116A036 TOPUZOVO POLJE I – prostorija MZ T.Polje – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-TOPUZOVO POLJE
 
 
Biračko mjesto 116A037 TUŠNJIÆI – privatna kuća vl. Ašćalić Almir – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-TUŠNJIÆI, ZAGORICE
 
 
Biračko mjesto 116A038 VRATNICA – društvene prostorije – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-DONJA VRATNICA, GORNJA VRATNICA, ISAKOVIÆI
 
 
Biračko mjesto 116A039 DONJA ZIMČA – prostorija MZ Zimča – za birače sa područja naseljenog mjesta:
-DONJA ZIMČA
 
 
Biračko mjesto 116A040 GORNJE MOŠTRE – društvene prostorije – za birače sa područja naseljenog mjesta:
-GORNJE MOŠTRE
 
 
Biračko mjesto 116A041 ŽELJEZNIČKA STANICA – prostorija MZ Ž.Stanica – za birače sa područja ulica:
-BANJERSKA, ČAJENGRADSKA, FRANJEVAČKA, IBRAHIMA HODŽIÆA, KADIJE UVEJSA, BOSNE SREBRENE, SARAJEVSKA, MLINSKA, ZELENI PUT, BAKRAČEVA, OZRAKOVIÆI
 
 
Biračko mjesto 116A042 KULA BANJER – privatna kuća vl. Fuad Šukrija – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-KULA BANJER, TAUKČIÆI
 
 
Biračko mjesto 116A043 SRHINJE – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenog mjesta:
-SRHINJE
 
 
Biračko mjesto 116A044 GORNJA ZIMČA – područna osnovna škola – za birače sa područja naseljenog mjesta:
-GORNJA ZIMČA
 
 
Biračko mjesto 116A045 ČEKREKČIJE – društveni dom – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-ČEKREKČIJE, DOLIPOLJE, KOPAČI, VRELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Biračko mjesto 116A046 GRAJANI – poslovni prostor vl. Ališanović Esmin – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-GORANI, GRAJANI
 
 
Biračko mjesto 116A047 GRAČANICA II – prostorija MZ Gračanica – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-LOZNIK, BOGOŠIÆI
 
 
Biračko mjesto 116A048 BUCI II – OŠ «Alija Nametak» – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-STUPARIÆI, ZBILJE
 
 
Biračko mjesto 116A049 PORIJEČANI – područna škola – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-PORIJEČANI
 
 
Biračko mjesto 116A050 TOPUZOVO POLJE II – poslovni prostor Baberović Kasima  – za birače sa područja naseljenih mjesta:
-MUHAŠINOVIÆI, DUBRAVE, BISKUPIÆI
 
 
Biračko mjesto 116A501 ODSUSTVO i NNN (glasanje nepotvrđenim glasačkim listićem)  – MSŠ «Hazim Šabanović» Visoko – za slijedeće birače:
-raseljena lica koja će glasati za općinu prebivališta iz 1992. godine (glasanje u odsustvu),
-birači koji su podnijeli zahtjev za izdavanje lične karte nakon 21.8.2008.godine i ne nalaze se na biračkom spisku, ukoliko biračkom odboru predoče ličnu kartu ili potvrdu izdatu od Direkcije za implementaciju CIPS projekta (glasanje nepotvrđenim glasačkim listićem),
-birači koji su se u inostranstvu prijavili za glasanje putem pošte, ali su se vratili u BiH i imaju pravo glasa za izbornu jedinicu Visoko (glasanje nepotvrđenim glasačkim listićem).
 
Visoko, septembar 2008.godine                  OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
                                                                                               V I S O K O

(serda.ba)