Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ministrica Mirzeta Džonlagić: Načelnici se vrlo često “kite tuđim perjem”

Zbog nedostatka informacija ili njihovog neobjavljivanja, vrlo često javnost nije informisana o projektima koji se provode na području ZDK, a  koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju s kantonalnog budžeta. Nedavno je u programu Radija Q  na ovoj internet stranici objavljena informacija  kako Vlada ZDK, odnosno ministarstvo za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo finansira projekte vodovoda i kanalizacije u nekoliko općina ZDK među kojima nije bilo projekata u općini Visoko. Tragom ove informacije u našu se redakciju javila ministrica resornog ministarstva Mirzeta Ðonlagić koja je izrazila želju da slušaocima Radija Q I čitateljima internet stranice www.visoko.co.ba pojasni proceduru u izradi i aplikaciji projekata iz ove oblasti, te u konačnici i proceduru finansiranja.

“Postoje dva fonda, dva izvora finansiranja projekta. To su kapitalna ulaganja direktno iz budžeta i sredstva vodne naknade. Nakon usvajanja budžeta ministarstvo napravi Program utroška sredstava koji ide na Vladu na odobravanje. Izradi tog Programa predhode aplikacije od općina. Znači, kontakt i partner ministarstvu je općina i ono što općine kandidiraju i apliciraju za određenu godinu, to ministarstvo normalno uvažava uz realnost, objektivnost, potrebu, sufinansiranje općine, te posebno ako se radi o nastavku  faznih projekata.

Kada su u pitanju projekti iz vodnih naknada, bez obzira što Program usvoji Vlada, svaki pojedinačno prije realizacije ide na razmatranje Vlade da se usvoji Zaključkom” – istakla je  ministrica Džonlagić.

 

Prema njenim riječima, kada se radi godišnji Program svima je malo para, svi imaju važne projekte što je i specifično za ovu oblast vodosnadbjevanja i kanalizacije u koju se mora ulagati  sistematski kako bi se ostvarili kvalitetni dugoročni rezultati.

“Ove je godina općina Visoko iz fonda vodnih naknada finansirala vodovod u Tušnjićima i  izgradnju fekalne kanalizacije u Naselju Carica koji je od strane Agencije Slivovi rijeke Save finansiran sa 150 000 KM, općina je Visoko izdvojila 20 000 KM, ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo također  20 000 i  u planu je još 30 000 KM koje će biti uložene čim općina obezbijedi potrebne uslove za nastavak realizacije projekta” – istakla je ministrica samo neke od dosada realizovanih projekata.

Ministrica Džonlagić u razgovoru za Radio Q  i  www.visoko.co.ba ističe i pojavu neracionalnosti kod nabavke materijala za pojedine projekte. Naime, vrlo se često ulože sredstva za nabavku materijala koji onda stoje po dvije ili tri godine, što je opet odgovornost općinskih nadležnih službi. Također, Ðonlagićeva ističe i to da  vrlo često općinski službenici, a posebno načelnici ne naglašavaju izvor finansiranja pojedinih projekta, ističući svoje i zasluge općine.

Iz budžeta kantona finansiraju se ponuđeni i prihvaćeni projekti na općinskom i nivou mjesne zajednice. Ministrica Džonlagić ističe i to da joj se vrlo često telefonom javljaju predstavnici mjesnih zajednica na kojima se rade projekti tražeći od nje informaciju o toku i finansiranju. Ona ističe da je odgovornost o toku  radova na nadležnim općinskim službama.

Pojašnjavajući principe rada ovog ministarstva Džonlagićeva ističe da se svake godine potpisuju Protokoli  s načelnicima općina o zajedničkom učešću u realizaciji ovih projekata gdje je jasno definisano šta je obaveza općine,a šta resornog ministarstva. Prema Protokolu općina je nosilac  aktivnosti na pribavljanju tehničke dokumentacije i svih ostalih saglasnosti zaključno sa građevinskom dozvolom. Općinske službe pripremaju tendersku dokumentaciju, definiraju obavještenja  o nabavci, biraju izvođača radova uz potpisivanje ugovora s izvođačem i ministarstvom ili još nekim finansijerom. Naravno, općina može da osigura i dio sredstava. Jedine obaveze kantona odnosno resornog ministarstva su vršenje nadzora u projektima i obezbjeđivanje finansijskih sredstava.

Džonlagićeva ističe da bi općine trebale raditi i reviziju projekata kako bi se izbjegle određene nepravilnosti ili loša procjena utroška sredstava i materijala.

Ministrica Džonlagić ističe da će u roku od mjesec dana njeno ministrastvo, poljoprivrdde, vodoprivrede I šumarstva uputiti prema općinama pozive da do kraja godine dostave prijedloge  projekata za 2009.g. koji se mogu finansiratti iz dva fonda ovog ministrastva: kapitalnim ulaganjima i sredstvima vodnih naknada.