Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vrijedni arheološki artefakti sa Starog grada Visoki trebaju biti povjereni Zemaljskom muzeju BiH, a ne Zavičajnom muzeju u Visokom

Sedam novih objekata, cjelina i područja proglašeno je nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Član Komisije Dubravko Lovrenović istaknuo je na današnjoj konferenciji za medije u Sarajevu da je u toku i izrada elaborata za uvrštenje bosanskih i humskih stećaka na Tentativnu listu svjetske baštine UNESCO-a.

Elaborat će obuhvatiti definiranje nominacije i plana upravljanja tim spomenicima, a ovaj će važni istraživački projekt okupiti vodeće stručnjake iz BiH.

Komisija će u ime BiH ponuditi saradnju s Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom u namjeri da se projekt stećaka pred UNESCO-om kandidira kao međudržavni, odnosno regionalni. Time bi šanse za njegovo uvrštenje na Listu svjetske baštine bile veće.

Iako se najvećim brojem stećaka može pohvaliti BiH, značajan ih se broj nalazi i na teritorijama susjednih država.

Proteklih je dana u Jajcu boravila ekspertna komisija ICOMOS-a da bi se informirala o procesu nominacije tog grada za UNESCO-ovu listu. Komisija će uputiti pisma Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH te tražiti finansijske i pravne garancije u provođenju menadžment plana historijske i prirodne cjeline Jajca.

Drugi će dopis biti upućen Vladi Federacije BiH s molbom da se historijsko jezgro Jajca u smislu finansijske podrške nađe u federalnom budžetu. Pismo će, na preporuku stručnjaka ICOMOS-a, biti upućeno i UNESCO-u od kojeg će biti zatražena pomoć u procesu sanacije korita rijeke Plive neposredno ispod vodopada.

Lovrenović je istaknuo veliki broj prigovora građana Jajca da se u već realiziranom procesu sanacije korita koristi previše betona, čime se narušava izvorni izgled i ljepota vodopada. Stručnjaci koji su te poslove već uradili pravdaju ih činjenicom da je plivsko korito već sastrugano od izvorne sedre te je beton jedina opcija.

Komisija će sa 40.000 KM početi projekt sanacije i restauracije Crkve sv. Georgija u Gomiljanima kod Trebinja. Riječ je o Zahumsko-hercegovačkoj i primorskoj episkopiji. Predviđena su prethodna geo-mehanička i istraživanja materijala objekta, a potrebno je provesti i arheološka istraživanja terena budući da su prilikom raščišćavanja crkve otkriveni ostaci drugog objekta.

Na sastanku predstavnika Komisije, Federalnog ministarstva kulture i sporta, Federalnog zavoda za kulturno-historijsko naslijeđe te Zemaljskog muzeja BiH istaknuta je neophodnost sistema zaštite oko Starog grada Visoki, nakon nedavne devastacije tog važnog arheološkog lokaliteta.

Zaključeno je i da pohrana vrijednih arheoloških artefakata s tog područja treba biti povjerena Zemaljskom muzeju BiH, a ne Zavičajnom muzeju u Visokom, jer prva institucija ima eksperte koji će vršiti zaštitu i konzervaciju nalaza.

Na sjednici Komisije raspravljano je i o namjeri Grada Banja Luke da u zaštićenom području Ferhadija džamije gradi spomen-kompleks poginulim borcima otadžbinskog rata RS. Medžlis Islamske zajednice Banja Luke to je ocijenio kao kršenje ljudska prava te je Komisija nadležnom zavodu uputila dopis s grafičkim mapama zona zaštite.

Sedam novoproglašenih nacionalnih spomenika su: Prirodno i historijsko područje – Nekropole sa stećcima, nišanima, obeliskom i ostacima Crkve sv. Roka u Bakićima, općina Olovo (FBiH), prirodno i historijsko područje – Nekropole sa stećcima i nišanima Grčko goblje/Svatovsko groblje (Greblje) u selu Donji Močioci, općina Stari Grad Sarajevo (FBiH), mjesto i ostaci graditeljske cjeline – džamija u Međurječju s haremom (Maldovan-pašina džamija) kod Čajniča, općina Čajniče (RS), graditeljska cjelina – Čaršijska džamija (Džudža Džaferova džamija) s haremom, općina Tomislav-Grad (FBiH), graditeljska cjelina – džamija u Umoljanima, općina Trnovo (FBiH), historijski spomenik – Sahat-kula u Donjem Vakufu (FBiH) te stambena graditeljska cjelina – Kuće porodice Behmen u sklopu mahale Behmenluk u Stocu (FBiH).

(Fena)