Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sutra presuda Rasimu Deliću

Presuda bivšem komandantu Glavnog štaba Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) Rasimu Deliću bit će izrečena u ponedeljak, 15. septembra. Delić se tereti za zločine koje su navodno počinili njegovi podređeni u centralnoj Bosni od juna 1993. do septembra 1995. godine.

On je jedan od najviših vojnih zapovjednika kome se sudi pred Međunarodnim sudom po optužbama za odgovornost nadređenog za krivična djela ubistva i okrutnog postupanja.

Suđenje je počelo 9. jula 2007., a tužilaštvo je završilo glavno izvođenje dokaza 10. februara 2008. nakon što je pozvalo 52 svjedoka. Tokom izvođenja dokaza tužilaštva, Vijeće je održalo dva pretresa o dokazima u Sarajevu na Sudu Bosne i Hercegovine. Ti pretresi bili su prvi koji su održani izvan sudnica MKSJ-a u Haagu.

U februaru 2008. Pretresno vijeće je oslobodilo Rasima Delića optužbi za silovanje u skladu s pravilom 98£>/s, u skladu s kojim sudije mogu odlučiti da li postoji osnova za osudu po svim tačkama ili po bilo kojoj tački navedenoj u optužnici nakon što tužilaštvo izvede svoje dokaze.

Pretresno vijeće je bilo mišljenja da postoji osnova za osudu Delića po ostalim tačkama: za ubistvo i okrutno postupanje.

Izvođenje dokaza odbrane je počelo 4. marta 2008. i trajalo je do 21. aprila 2008. Odbrana je pozvala 11 svjedoka.

Vijeće je pozvalo jednog svjedoka. Završne riječi su održane 9. i 10. juna 2008., kada je tužilaštvo zatražilo da Deliću bude izrečena kazna od 15 godina zatvora, a odbrana oslobađajuću presudu.

Tokom 15 godina otkako je uspostavljen Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 osobe za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 115 osoba su okončani.

(Fena)