Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konačno asfaltiranje puta prema platou Ravne preko Paljike

Opština Visoko je nakon okončanog postupka javne nabavke, odnosno izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na asfaltiranju ceste od Paljika prema platou Ravne, u mjesnoj zajednici Rosulje, potpisala ugovor o izvođenju radova koji obuhvataju planiranje i ugradnju tampona, izradu bankina i ugradnju asfalta na cjelokupnoj dionici ceste. Sredstva su osigurana u budžetu opštine Visoko, a ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 50.000.00 KM. Izvođač radova je «Asfaltgradnja» d.d. Visoko.
U toku je priprema podloge za asfaltiranje, a završetak radova se planira do kraja naredne sedmice.

(serda)