Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

APBPS: Međunarodni pritisci na Fondaciju

Oponenti projekta istraživanja Bosanske doline piramida su u šoku: održana je dugo najavljivana Prva međunarodna naučna konferencija o bosanskim piramidama s punom podrškom projektu. Vodeći arheolozi i geofizičari iz nekoliko zemalja svijeta traže da se nastavi istraživanje Bosanske doline piramida kojeg su označili kao “važno arheološko i epigrafsko istraživanje”, da se organizuje nova Konferencija za dvije godine uz učešće svjetskih stručnjaka za piramide, da se osnuje Centar za piramide sa sjedištem u Sarajevu i da se u BiH uvede postdiplomski studij arheologije kao podrška ovom projektu.

 

To priznanje dolazi od vodećih profesora arheologije s tri najveća Univerziteta iz Egipta, zatim kineskih arheologa, osnivača moderne Aleksandrijske biblioteke, ruskih geoficara, zatim geologa, geodeta, historičara iz nekoliko svjetskih zemalja.

 

Blokada koju već tri godine nastoje ustanoviti bh. arheolozi uz pomoć Evropske asocijacije arheologa s Anthony Hardingom i Predragom Novakovićem na čelu doživjela je krah. Odmah nakon održavanja Konferencije dr. Anthony Harding iz Londona piše pismo jednom od učesnika Konferencije kojeg završava prijetećim riječima “znate li vi da je ovaj projekt osuđen od arheologa kao prevara?” Pri tome zaboravlja reči da nijedan od tih arheologa, koje ne imenuje, nije bio u Visokom.

 

Iz Velike Britanije stiže novo upozorenje bh. Fondaciji “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”. Naime, nakon pronalaska organskog materijala u podzemnom kompleksu Ravne Fondacija je poslala uzorke na tri evropske laboratorije (englesku, njemačku i poljsku) nezavisno jedan od druge. Njemača i poljska laboratorija su utvrdile starost uzorka na period 31,000 – 34,000 godina što upućuje na mogućnost da su artifakti u visočkom podzemnom labirintu Ravne među najstarijim u Evropi i svijetu. Laboratorija iz Oxforda nije dala rezultate pravdajući se da nije bila riječ o organskom materijalu (!?)

 

Nakon što su rezultati objavljeni na web stranici Fondacije (www.piramidasunca.ba) jedan od čitalaca iz Slovenije je poslao pismo u
Oxford i zavapio da bi Oxford trebao sačuvati obraz tako da uradi novu analizu. Nakon toga, rukovodioci Laboratorije traže od Fondacije da skinu sa stranice njihovo pismo u kome objašnjavaju zašto nisu uradili analizu (!?)

 

Fondacija ne vidi razloga da ukloni to pismo sa ovih stranica. Naime, njima je upućen službeni poziv da objasne šta se desilo s uzorkom i oni su službeno odgovorili. Nikakve tajne ili oznake strogo povjerljivo nije bilo na korespodenciji.

 

Nema sumnje da će ovo istraživanje mijenjati mnoge iluzije o evropskoj i svjetskoj istoriji. I da će pri tome imati i dalje mnoge protivnike.

 

 

 

Press Fondacije