Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Povećana osnovica za plate zdravstvenim radnicima u Ze-do kantonu

 

Usvajanjem rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu, Vlada Ze – do kantona jutros je na svojoj 80. sjednici odobrila sredstva za dostizanje nivoa plata od 2 KM za uposlene u zdravstvenim ustanovama na području Kantona. Naime, izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2008. godinu, utvrđeno je da će porast prihoda na godišnjem nivou iznositi 13,3 odsto od planiranog. Iz ovih sredstava najveći dio izdvojiće se na korekciju ugovorenih naknada zdravstvenim ustanovama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite na području Kantona i za izdatke za lijekove sa esencijalne liste.

Ovo povećanje je u funkciji primjene Sporazuma o načinu i dinamici primjene Kolektivnog ugovora za plate zdravstvenih radnika sa kojim se cijena rada od 1. septembra ove godine povećava sa 1,75 na dvije KM.

Stoga je Vlada Ze-do kantona na jutrošnjoj sjednici donijela zaključak kojim se obavezuju svi direktori zdravstvenih ustanova na području Kantona da odobrena sredstva po rebalansu usmjere isključivo na dostizanje dogovorenog nivoa plata u skladu sa pomenutim Sporazumom odnosno Kolektivnim ugovorom za zdravstvene radnike.

Press služba ZDK