Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konačno: Izmještanje puta preko zaštićenog spomenika Mile u Arnautovićima

Kako bi se riješio dugogodišnji problem proširenja puta Arnautovići – Mulići koji prelazi preko  mjesta krunisanja bosanskih kraljeva na spomeniku Mile, navedeni put će biti izmješten na drugu lokaciju, a  okolni objekti oko zaštićenog prostora  bit će uklonjeni. Svim ovim radnjama predhodit će prepiska s federalnom Vladom i Federalnom direkcijom cesta te Zavodom za zaštitu spomenika koji trebaju razmotriti prijedloge i moguća rješenja. Ovo su zaključci današnjih razgovora između predstavnika Direkcije cesta, Zavoda za zaštitu spomenika i općinskog načelnika u Visokom.

Prije šest godina urađena je konzervacija  zaštićenog spomenika Mile.

Prema odluci komisije za nacionalne spomenike tačno se preciziraju zone oko zaštićenog prostora te šta se na njima može raditi. Izričito u toj Odluci komisija navodi da je potrebno izmjestiti cestu koja  zapravo prelazi preko samog spomenika, a  na ostacima temelja izgrađen je i jedan stambeni objekat. Prema riječima Lidije Micić direktorice Zavoda za zaštitu spomenika koja je danas boravila u Arnautovićima, u periodu od 2002.g. do danas stambeni objekat koji se nalazi u drugoj zoni zaštićenog prostora proširen je do same ceste, uz dozvolu ili bez nje.

“Obećali su mi da će se ovaj put izmjestiti s ovog područja, da ga neće biti, da ćemo moći napraviti pravu zaštitu ovog lokaliteta” – istakla je Lidija Micić i dodala da će se napraviti privremena konzervacija jer se malter  sa ostataka zidova ljušti, kamenje sa grobnice je pomjerano, skinuta je i ploča sa oznakom zaštićene lokacije, a već odavno nije ni trava pokošena.

Micićeva je istakla da će dio sredstava biti izdvojen i za ovo održavanje za koje će odgovoran biti Zavičajni muzej u Visokom.

 

Prema riječima načelnika općine Visoko Muniba Alibegovića sljedeći korak je utvrđivanje društvenog interesa koji je potreban za  eksproprijaciju okolnog zemljišta na kojem su smještena i dva stambena objekta. Trenutno jedini validan dokument je utvrđen interes za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na rješavanju samo sporne saobraćajnice koja je predložena ranijim projektom u širini od 3 metra.

 

“Potrebno je da Vlada FBiH donese dokument o općem interesu koji bi tretirao cijeli kompleks Mile, te da na osnovu njega obezbijedi sredstva za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i objekata koji se ovdje nalaze. Onda izmještanje saobraćajnice ne bi trebalo biti problem i mogla bi ići sa predloženom širinom od 5 metara.” – izjavio je Alibegović.

U ranijim je razgovorima sa Zavodom za zaštitu spomenika potvrđeno da cesta širine pet metara pored pruge i  zaštićene lokacije ne bi bila smetnja. Sporno bi moglo biti neohodno izmještanje dva stambena objekta. Jedan objekat bi smetao izgradnju nove ceste, a drugi se već nalazi na ostatku temelja krunidbene crkve. Finansijski okvir je oko 600 do 700 hiljada KM koje bi trebale biti izdvojene za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Alibegović je potvrdio da će Vladi FBiH biti upućen prijedlog rješenja, odnosno utvrđivanje općeg interesa. Ako se opći interes ne bude rješavao na federalnom nivou odgovor će se tražiti na kantonalnom ili čak općinskom nivou.