Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“ASDA” krši izborna pravila u MZ Gračanica

Izborna kampanja za lokalne izbore zvanično počinje 05.09., međutim ona je već opšteprisutna, kako na džumama tako i od prije dvije noći i na teravijama. Osim toga suprotno odredbama Izbornog zakona u MZ Gračanica u okolini Visokog na zgradi MZ bile su izvješene (ili su još uvijek) dvije zastave “ASDA”, što je u potpunosti u suprotnosti sa Izbornim zakonom:

IZBORNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE

Član 7.2

Stav 3: Nadležni organi neće dozvoliti političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima da postavljaju oglase, plakate, postere, odnosno da pišu svoja imena ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi državne vlasti, na javnim putevima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje.