Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Završena Prva međunarodna naučna konferencija o Bosanskoj dolini piramida

 

U konferencijskoj dvorani sarajevskog hotela „Grand“ završena je petodnevna Prva međunarodna naučna konferencija o Bosanskoj dolini piramida. U Konferenciji su učestvovali stručnjaci iz Egipta, Saudijske Arabije, Kine, Rusije, Poljske, Velike Britanije, Mađarske, Austrije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Niz uglednih arheologa, geologa, fizičara, egiptologa, geofizičara, kemičara, planera, arhitekata, geodeta i drugih stručnjaka je prezentovalo nekoliko desetina svojih radova.

Komitet za preporuku u sastavu:

– dr. Nabil Swelim, egiptolog i arheolog, predsjednik ICBP Konferencije
– dr. Oleg Khavroshkin, geofizičar, predsjednik Naučnog komiteta ICBP Konferencije
– dr. Alaa Shaheen, arheolog, dekan Arheološkog fakulteta Univerziteta u Kairu
– dr. Hassan El-Saady, hisotričar, prodekan Fakulteta umjetnosti Univerziteta u Aleksandriji
– dr. Anna Pazdur, fizičar, načelnik Laboratorije za radiokarbonska ispitivanja Silesijanskog univerziteta iz Gliwica iz Poljske
– dr. Mona Haggag, arheolog, sekretar Asocijacije arheologa iz Aleksandrije, Egipat
– dr. Ivan Šimatović, predsjednik Organizacijskog odbora ICBP Konferencije, Hrvatska
– dr. Mostafa El-Abbadi, historičar i arheolog, savjetnik direktora Aleksandrijske biblioteke, Egipat
– Chris Norman, planer iz Edinburgha, Velika Britanija
– Semir Osmanagić, osnivač Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” i potpredsjednik ICBP Konferencije
– dr. Mohamed Ibrahim Aly, egiptolog i arheolog, Univerzitet Ein Shams, Kairo

formulisali su 28.08.2008. prijedlog, da bi svi učesnici ICBP Konferencije usvojili 29.08.2008. tokom plenarne sjednice slijedeće zaključke.

ZAKLJUČCI/PREPORUKE

Mi, učesnici Prve međunarodne naučne konferencije o Bosanskoj dolini piramida (ICBP 2008) zaključujemo:


Rad na arheološkoj lokaciji „Bosanska dolina piramida” u Visokom, Bosna i Hercegovina, je važno geo-arheološko i epigrafsko istraživanje koje zahtijeva nastavak multidisciplinarnog naučnog pristupa koji će odgovoriti na pitanje postanka bosanskih piramidalnih uzvišenja i mreže podzemnih tunela te ostalih arheoloških lokacija u okolini;
ICBP konferencija preporučuje da se Druga međunarodna naučna konferencija o Bosanskoj dolini piramida održi u Sarajevu za dvije godine (2010.) uz prisustvo stručnjaka za istraživanje piramida iz čitavog svijeta;
ICBP konferencija preporučuje osnivanje Centra za studij piramida sa sjedištem u Sarajevu;
ICBP konferencija preporučuje univerzitetima u BiH uvođenje postdiplomskog studija iz oblasti arheologije kao podršku projektu istraživanja „Bosanske doline piramida”.

(piramidasunca.ba)