Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javna rasprava o Prostornom planu ZDK-a

Skupština Zeničko – dobojskog kantona na 19. sjednici održanoj 01.07.2008.godine donijela je zaključak kojim je usvojila Nacrt Prostornog plana Zeničko – dobojskog kantona i Zaključak kojim je prihvatila Nacrt Odluke o provođenju Prostornog plana Zeničko – dobojskog kantona za period od 20 godina. Navedenim zaključcima utvrđeno je provođenje javne rasprave u opštinama Ze-do kantona, a kao organizatori rasprave u opštinama su opštinski načelnici, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje.
S obzirom da je prva faza javne rasprave omogućavanje vršenja uvida u Nacrt Prostornog plana i Nacrt Odluke o provođenju prostornog plana ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da mogu izvršiti uvid u navedene dokumente u Opštinskoj službi za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno–komunalne poslove i zaštitu okoline, u opštini Visoko u kancelariji br. 33c.
 
Takođe, skraćena verzija Nacrta Prostornog plana objavljena je na web stranici Kantona www.zdk.ba, dostupna u Stručnoj službi Skupštine Kantona, Ministarstvu za prostorno uređenje Ze-do kantona i Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje.

Planirano je da se javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana Ze-do kantona u Visokom održi 03.09.2008. godine u Velikoj sali Opštine Visoko, sa početkom u 10 sati.