Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

PS Visoko pojačava kontrolu vozila

 

Obavještavamo Vas da je od strane Odsjeka za koordinaciju i usmjeravanje bezbjednosti saobraćaja MUP-a ZE-DO kantona i dalje nastavljeno sa vršenjem analize u oblasti bezbjednosti saobraćaja na području našeg kantona, kojom prilikom se analizom utvrdilo da je često uzrok nezgoda i tehnička neispravnost vozila uslijed zamora materijala (starosti vozila, tehničke neispravnosti i sl.).

 

         S obzirom na gore navedeno na području MUP-a ZE-DO kantona, pa tako i na području koje pokriva PS Visoko će se izvesti akcija pojačane kontrole saobraćaja dana 29.08.2008. godine u vremenu od 07:00 do 15:00 sati  sa akcentom na kontrolu vozila kojima se vrši prijevoz putnika (autobusi, minibusi, kombi vozila i taksi vozila), s obzirom da će u naredno periodu poći nova školska godina a time i prijevoz učenika do škola, te je potrebno da vozila kojima se vrši prijevoz ove populacije i drugih putnika budu ispravna.

 

 

         Naši službenici će upućivati na vanredni tehnički pregled vozila za koja ocjene da su tehnički neispravna.

 

 

S tim u vezi molimo sve prevozničke firme i vozače koji vrše prijevoz putnika da učestvuju u saobraćaju samo ako sa tehnički ispravnim vozilima.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               KOMANDIR PS VISOKO

                                                                                                         Viši inspektor

                                                                                                     Omanović Edhem