Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Realizovana još dva projekta u Visokom

 

Dobrom koordinacijom nadležnih opštinskih službi i izvođača radova uspješno se realizuju projekti iz oblasti putne infrastrukture. Naime ovih dana se privodi kraju realizacija rekonstrukcija ulice Burića i ulice Braće Zečevića u užem gradskom jezgru. Programom utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreže i Programom kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastukturu u 2008. godini, budžetom Opštine Visoko su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 182.220,83 KM.                        .
JKP Visočica kao izvođač radova izvršilo je rekonstrukciju primarne i sekundarne vodovodne mreže, a ukupna vrijednost izvedenih radova je 90.469,13 KM, dok je „Asfaltgradnja“ Visoko, kao najpovoljniji ponuđač izvodio radove na asfaltiranju ulica. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 119.436,46 KM od čega je izvođač radova sufinansirao radove na asfaltiranju u iznosu od 27.684,76 KM. Povodom Dana opštine Visoko, simbolično puštanje u promet ulice Braće Zečevića, obaviće se u petak 29.08.2008. godine u 12,00 sati.


Nakon realizacije projekta izgradnje javne rasvjete na potezu ulica Branilaca i Naselja Luke, ispred MŠC «Hazim Šabanović» i rasvjete u okviru stadiona Luke, te javne rasvjete na lokalitetu Luka, odnosno saobraćajnici koja povezuje regionalni put Zenica – Kiseljak i most na rijeci Fojnici, pristupilo se nastavku realizacije planiranih projekata izgradnje javne rasvjete po Programu utroška sredstava za tekuće održavanje u 2008. godini. Prije svega se pristupilo realizaciji projekta izgradnje javne rasvjete na lokalitetu Dubočac, na regionalnom putu Zenica – Visoko.
Nakon zakonom propisane procedure o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Opština Visoko je potpisala Ugovor o izvođenju radova sa preduzećem KONRAM d.d. iz Brčkog. Vrijednost ugovorenih radova je 37.709,10 KM. Projektom je planirana ugradnja 14 stubova visokih 10 metara. Planiranom dinamikom radovi su završeni još početkom mjeseca augusta, a od srijede 27. ovog mjeseca javna rasvjeta je i pod električnim naponom. Realizacijom ovog projekta i sjeverni prilaz gradu je konačno osvjetljen, a Dubočac je zasijao u novom, do danas neviđenom sjaju, te stanovnicima Topuzovog polja omogućio sigurno korištenje pješačke staze i u kasnim noćnim satima.

(serda.ba)