Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pogodnost penzionerima za vađenje nalaza

 

Opštinska služba za društvene djelatnosti , boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica opštine Visoko obavještava penzionere i članove njihovih porodica sa područja Visokog da u Domu zdravlja sa poliklinikom u Visokom mogu besplatno korisiti usluge vađenja sljedećeih nalaza: ultrazvuk štitne žlijezde i dojke, RTG gastrodeodenuma, labaratorijska dijagnostika, reumatski testovi, hormoni štitne žlijezde i INR. Javna ustanova Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko navedene će usluge pružati na osnovu upute porodičnog ljekara i ovjerenih dokumenata. Troškove vađenja navedenih nalaza snosiće opština Visoko.