Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Započeli radovi u MZ Goduša

“Asfalgradnja” d.o.o. Visoko je otpočela izvođenje radova na izgradnji puta Ramadanovci – Stari Ramadanovci u MZ Goduša. Projektom je planirano asfaltiranje puta širine 2,5 m, ukupne dužine 482 metra. Vrijednost ugovorenih radova je 69.784,17 KM. Nakon završetka ovih radova na području ove mjesne zajednice izvođenje radova se nastavlja na asfaltiranju puta Han – Poređe. Ukupna dužina ovog puta prema projektu je 855 metara, a vrijednost ugovorenih radova 62.189,25 KM. Izvođač radova na ovoj dionici puta je preduzeće «Mušinbegović» d.o.o. Visoko.