Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novosti iz sjedišta ZDK

 

Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održan sastanak na kome su premijer Miralem Galijašević i Zdenka Merdžan, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta razgovarali sa Dženanom Tanović-Hamzić, predsjednicom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH i Dževadom Hadžićem, predsjednikom Sindikalnog odbora srednjeg obrazovanja Ze-do kantona o potpisivanju Protokola o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Nakon diskusije o trenutnoj situaciji, kako u budžetu Zeničko-dobojskog kantona tako i o problematici vezanoj za uposlene u srednjem obrazovanju, doneseni su zajednički zaključci. Prvi se odnosi na to da Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržava aktivnosti Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH u vezi sa izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Drugo, zaključeno je da će Vlada Ze-do kantona ovlastiti svoga predstavnika koji će u ime Vlade prisustvovati pregovorima i koji će potpisati pomenuti protokol.

Press služba ZDK