Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dvije informacije iz sjedišta ZDK-a

 

Jučer je u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona počelo potpisivanje ugovora sa izdavačima o isporuci i distribuciji besplatnih udžbenika za 62 osnovne škole na području Kantona. Ugovori će se potpisati sa 15 izdavača, a ukupna vrijednost svih udžbenika za škole u Zeničko-dobojskom kantonu je 1.424.000 KM. Ova sredstva uplatilo je federalno Ministarstvo obrazovanja, a resorno kantonalno ministarstvo obezbijedilo je novac za organizovanu distribuciju udžbenika do svih škola na području Kantona.

U tom smislu, Ministarstvo obrazovanja, nauke,  kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona jučer je uputilo instrukciju svim direktorima u vezi sa preuzimanjem i evidentiranjem pristiglih udžbenika koji se u osnovne škole počinju distribuirati od ponedjeljka, 25.08. ove godine.
 
Inače, za učenike od prvog do četvrtog razreda obezbijeđeno je 122.278 primjeraka udžbenika za sve nastavne predmete na bosanskom i hrvatskom jeziku, a od petog do osmog razreda 48.072 udžbenika. Ukupno, za škole u Zeničko-dobojskom kantonu obezbijeđeno je 170.350 udžbenika. Inače, besplatni udžbenici biće podijeljeni svim učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, a od petog do osmog razreda biće podijeljeni učenicima romske nacionalnosti i socijalno ugroženim učenicima.

————

Uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona u 2007. godini je obavila ukupno 13.132 inspekcijska pregleda, od čega je 10.735 novih, te 2.397 kontrola izvršenja rješenja, izjavila je direktorica po ovlaštenju ove uprave Remzija Osmanhodžić.
“Posebna pažnja u prošloj godini je posvećana otkrivanju i suzbijanju svih oblika rada ‘nacrno’, pri čemu je, zahvaljujući angažovanju inspektora iz ove uprave, na području cijele Federacije BiH uposleno 1.025 lica koja su bila radno angažirana suprotno odredbama zakona“, rekla je ona na konferenciji za novinare u Zenici, dodavši da je sankcionirano 187 nelegalnih prevoznika.
Na dežurni telefon Uprave za inspekcijske poslove ZDK (032 246-326) dojavljena je 1.171 anonimna predstavka.
“Ostvarili smo uspješnu saradnju s nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti, a posebno s Ministarstvom unutrašnjih poslova ZDK, Poreznom upravom, fondovima penziijskog/mirovinskog osiguranja (PIO/MIO), te Federalnom upravom za inspekcije“, kazala je Osmanhodžić.
Teškoću u radu predstavlja nepopunjen broj izvršilaca u oblasti sanitarnog i zdravstvenog nadzora, uprkos više puta ponovljenim javnim konkursima. Uprava je prošle godine potpisala protokol sa USAID-om za projekat SPIRA, na osnovu kojeg je omogućeno sačinjavanje tzv. ček liste elektronske baze podataka, odnosno pristupa CIPS registru novčanih kazni. Izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove ZDK razmatrala je na jučerašnjoj sjednici Kantonalna vlada, a biće upućen i na skupštinsku raspravu.