Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novi radovi u ulicama Zečevića i Burića

 

Nakon rekonstrukcije vodovodne mreže u ulicama Zečevića i Burića, koje je finansirano iz budžeta opštine Visoko, a po Programu utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreže na području opštine Visoko za 2008. godinu u iznosu od 90.469,13 KM, započeti su radovi i na rekonstrukciji ulica. Naime, Programom kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu u 2008. godini koje se finansira iz budžeta opštine Visoko planirana su sredstva i za rekonstrukciju ulice Zečevića u iznosu od 79.965,41 KM i ulice Burića u iznosu od 11.786,29 KM.
Nakon provedene procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača Ugovor o izvođenju radova u ove dvije ulice su potpisani sa preduzećem DD “Asfaltgradnja” Visoko. Važno je napomenuti da su Asfaltgradnja kao izvođač radova i Opština Visoko kao investitor potpisali i Sporazum o zajedničkom učešću i realizaciji izvođenja radova u ulici Zečevića tako da će pored planiranih sredstava budžetom opštine Visoko Asfaltgradnja obezbijediti sredstva u iznosu od 27.684,76 KM, tako da će ukupna investicija rekonstrukcije iznositi 107.650,17 KM.
Kako se radi o vrlo frekventnim ulicama u samom centru grada molimo sugrađane na maksimalno strpljenje i podršku u toku realizacije ovih projekata.