Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javna rasvjeta na lokalitetu Luka

 

Nakon realizacije projekta izgradnje javne rasvjete na potezu ulica Branilaca i Naselja Luke, ispred MŠC «Hazim Šabanović» i rasvjete u okviru stadiona Luke, pristupilo se nastavku realizacije planiranih projekata izgradnje javne rasvjete po Programu utroška sredstava za tekuće održavanje u 2008. godini, tako da je već realizovan još jedan projekat. Naime radi se o izgradnje javne ravjete na lokalitetu Luka, odnosno saobraćajnici koja povezuje regionalni put Kakanj – Kiseljak i most na rijeci Fojnici. Nakon, zakonom propisane procedure o izboru najpovoljnijeg ponudjača, Opština Visoko je potpisala Ugovor o izvođenju radova sa preduzećem DI – AM d.o.o. Mostar. Vrijednost izvedenih radova je 22.165,77 KM. Kako je projektom i predviđeno ugrađeno je 17 armirano-betonskih stubova javne rasvjete visine 8,0 metara. Realizacijom ovog projekta postepeno se stiču potrebni preduslovi za privođenje konačnoj namjeni sportsko-rekreativnog centra Luka.