Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Uskoro nova naplatna mjesta

Ponude za gradnju dva bočna naplatna mjesta na autoputu Zenica – Sarajevo – Mostar na koridoru Vc, u Podlugovima i Visokom, dostavili su konzorciji “Hidrogradnja” i “Euro-asfalt” i “Put” i “Asfaltgradnja”, te preduzeće “Integral”, kazao je Erdal Trhulj, direktor Direkcije za autoceste FBiH.
Dodao je da bi za nekoliko dana mogla biti donesena odluka o najpovoljnijem izvođaču radova, te da će u izboru presudna biti cijena. Istakao je da bi gradnja trebalo da počne u drugoj polovini septembra, a da je rok za završetak radova šest mjeseci.

“Dva konzorcija i jedna firma dostavili su ponudu za oba naplatna mjesta. Riječ je o domaćim preduzećima. Komisija trenutno kontroliše dokumentaciju, a nadam se da će završiti za sedam do deset dana. Do marta ili aprila trebalo bi da bude završena izgradnja, a onda su potrebna dva mjeseca za uvođenje sistema tako da u junu očekujemo početak naplate putarine”, rekao je Trhulj.

Naveo je da je konzorcij firmi “Hidrogradnja” i “Euro-asfalt” dao najjeftiniju ponudu za gradnju naplatnog mjesta Podlugovi, oko 2,4 miliona KM, u šta je uključen namještaj i sigurnosna oprema, dok je najnižu cijenu za gradnju naplatnog mjesta Visoko dao konzorcij “Put” i “Asfaltgradnja”, oko 2,9 miliona KM.

“Međutim, komisija provjerava da nema računskih grešaka jer se greška često desi, tako da nije sigurno da su ponude ovih konzorcija najpovoljnije”, istakao je Trhulj.

Napomenuo je da je rok za gradnju dionice Dobrinje – Kakanj autoputa na koridoru Vc april iduće godine i da je planirano postavljanje montažne naplatne kućice u Kaknju kako bi dobili zatvoreni sistem naplate, te da će cijena putarine biti 0,11 KM po kilometru. Naplata putarine na dijelu izgrađenog autoputa počela je u junu na naplatnom mjestu u Jošanici.

(E-kapija)