Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Fondacija ‘KULIN BAN’ osudila vandalizam na srednjovjekovnom kraljevskom gradu Visoki

Međunarodna fondacija “Kulin Ban” osudila je vandalski čin rušenja i oštećenja na nalazištu koje se istražuje na lokalitetu brdo Visočica u srednjovjekovnom kraljevskom gradu Visoki u opštini Visoko, saopćila je ova fondacija.  Fondacija je osudila ovaj necivilizirani čin i razočarana je činjenicom da se istraživanja i rad naučnika Zemaljskog muzeja BiH na ovom lokalitetu već drugu godinu sprečavaju. 
Fondacija poziva sve nadležne institucije BiH, posebno osnivača Zemaljskog muzeja BiH, Parlament BiH, Vijeće ministara i Predsjedništvo BiH, koji imaju nadležnosti za djelovanje i rad Zemaljskog muzeja BiH i zaštitu kulturno-hsitorijske baštine BiH, da odmah reaguju. 
“Ovaj slučaj, koji se ponavlja iz godine u godinu na istom lokalitetu, na brdu Visočica u sklopu arheoloških istraživanja srednjovjekovnog kraljevskog grada Visoki, otvara nanovo pitanje konačnog zakonskog uređenja zaštite i valorizacije kulturno-historijske, prirodne i duhovne baštine BiH. Za to odgovornost mora preuzeti Parlament BiH. Već u Evropskoj kulturnoj konvenciji iz 1954. godine naglašeno je da je kulturna baština naše zajedničko dobro i da ona gradi Evropu”, navodi se u saopćenju. 
Dodaje se kako ni federalne i kantonalne institucije ne mogu same osigurati najbolje uvjete za izuzetan naučno-istraživački rad stručnjaka koji rade na ovom lokalitetu, te daje potrebno tu oblast urediti na državnom nivou. 
“Sve dok se ne uredi na državnoj razini zaštita kulturno-historijske baštine putem zakona i utvrde nadležnosti i odgovornosti državnih institucija, nailazićemo na ovakve primjere vandalizma, jer nepostojanje zakona stvara preduvjete za neodgovorno ponašanje i pojedinaca i institucija koje izmiću svakoj društvenoj kontroli”, kaže se u saopćenju. 
       

Fondacija “Kulin Ban” smatra da Predsjedništvo BiH u skladu sa svojim nadležnostima i Vijeće ministara moraju pokrenuti zakonsku proceduru i u Parlamentu BiH osigurati da se pod hitno razmotre pitanja koja ugrožavaju, ne samo našu baštinu i njene neprocjenjive vrijednosti, već i sve ono što kroz valorizaciju te vrijednosti znače za naš život i stvaranje budućeg razvoja. 

“Težnja za evropskim standardima ne može biti samo izražena kroz dobru volju javno saopštenu od strane ovih institucija i njihovih predstavnika, već i kroz neposredno djelovanje i sasvim konkretno angažovanje na projektima kao što je projekat koji se tiče istraživanja u srednjovjekovnom kraljevskom gradu Visoki. Obustavljanje radova, kako je najavljeno, zbog nesigurnosti i ponavljanja ‘vandalizma’ bilo bi isto pogubno kao i odustajanje od konačnog suočavanja sa odgovornošću državnih organa da spriječe preventivno ovakvo necivilizacijsko razaranje naših temeljnih vrijednosti”, kaže se u saopćenju.