Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Federalno ministarstvo kulture potvrdilo da je devastiran arheološki lokalitet Stari Grad Visoki

Direktorica Zemaljskog muzeja BiH Aiša Softić obavijestila je danas Federalno ministarstvo kulture i sporta da je ponovo devastiran arheološki lokalitet Stari grad Visoki, nacionalni spomenik BiH neprocjenjive vrijednosti i značaja za državu. Resorno ministarstvo Federacije BiH kontaktiralo je arheologa na terenu Mirsada Sijarića iz Zemaljskog muzeja BiH, koji je potvrdio da je lokalna  policija jutros posjetila lokalitet i zabilježila događaj, uz napomenu da se radi o devastaciji znatnih razmjera s učinjenom ogromnom materijalnom štetom. 

Jasno je da se ne radi samo o materijalnoj šteti i da Vlada Federacije BiH neće odustati od projekta započetog na Starom gradu Visoki, saopćio je Ured za odnose s javnošću Federalne vlade. 
Nakon što su o svemu obavijestili Federalnu upravu za inspekcijske poslove, stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta uputili su se na lokalitet o čemu će sačiniti izvještaj i predložiti mjere zaštite. 

 Ministarstvo je hitno uputilo pisma Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Federalnoj upravi policije. 
Sve ove institucije koordinirano će djelovati na sanaciji štete (izvještaj Zavoda za zaštitu spomenika odgovoriće na pitanje je li sanacija i u kojoj mjeri, moguća), i nesmetanom nastavku radova na projektu Starog grada Visoki. 

Od Federalne uprave za inspekcijske poslove i Federalne uprave policije očekuje se da, svako iz svoje nadležnosti, poduzmu odlučne korake na otkrivanju i najstrožem kažnjavanju počinioca ili više njih, da podnesu tužbu za naknadu učinjene štete, poduzmu mjere dvadeset četverosatnog nadzora na lokalitetu i tako osiguraju uvjete timu Zemaljskog muzeja za nastavak istraživačkih radova na Starom gradu Visoki. 

 Ministarstvo partnerstvo očekuje i od općine Visoko, Zavičajnog muzeja Visoko, lokalne policije i općenito, lokalne zajednice. 
Federalno ministarstvo kulture i sporta i Zavod za zaštitu spomenika odlučni su u namjeri da, u saradnji s ostalim institucijama nadležnim za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara BiH, otkriju i razoružaju one koji iz bilo kakvih pobuda namjeravaju i dalje destruirati ovu zemlju i uništavati njene najveće vrijednosti, kaže se u saopćenju, koje je potpisao federalni ministar kulture i sporta Gavrilo Grahovac.