Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

OO SDA Visoko: Osamnaesta godišnjica SDA Visoko

Na današnji dan prije 18 godina 06.08.1990.godine u KSC”Mladost” je održana Osnivačka skupština i formirana SDA Visoko. Tim povodom svim članovima, aktivistima i simpatizerima SDA upućujemo najiskrenije čestitke.

Ovom prilikom treba se podsjetiti da je Stranke Demokratske Akcije:

– Politički organizirala bošnjački narod, vratila mu kolektivno samopouzdanje i dovela ga na poziciju političkog subjekta bez koga se više ne može odlučivati o BiH niti o njoj donositi važne odluke.

– U Skupštini R BiH inicirala Deklaraciju o suverenitetu R BiH, koja je usvojena 28.01.1991.godine. Na osnovu te Deklaracije SDA je najaktivnije učestvovala u pripremanju referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine provedenog 29.02/01.03. 1992 godine na kojem je 64% građana glasalo za suverenu i nezavisnu BiH na osnovu čega je 06.04.1992.godine, nakon 529 godina stekla međunarodno priznanje.

– Pozvala patriotski opredjeljene građane svih nacionalnosti da brane zajedničku domovinu i pripremala narod i materijalna sredstva za otpor agresiji, čije prijeteće najave mnogi nisu umjeli, smjeli ili nisu htjeli čuti.

– Podnijela najveće žrtve u čuvanju vrijednosti pluralnog društva i pravne države.

– Osigurala najširu autonomiju vjerskih zajednica.

Do danas ustrajala u čuvanju demokratskog karaktera vlasti sa najvišim stepenom tolerancije i političkih sloboda.

 Stručna Služba
SDA Visoko