Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Gordana Muzaferija 27.2.1948. – 05.08.2008.

Gordana Muzaferija rođena je 27. februara 1948. godine u Oštarijama, Hrvatska, od oca Zaima i majke Danice. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Visokom. Diplomirala, magistrirala i doktorirala u Sarajevu, gdje je predavala hrvatsku književnost kao redovna profesorica. Univerzitetsku karijeru započela je kao asistent na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu prije više od 20 godina i postigla, također, izbor u redovnog profesora na predmetu Historija južnoslavenske drame i pozorišta. Prije toga je radila kao profesorica književnosti u srednjoj školi u Visokom, gdje s grupom mladih talentovanih učenika osniva teatar „Total“, koji i do dana današnjeg svojim specifičnim i kvalitetnim umjetničkim duhom ostaje u vrhovima bh. amaterizma. Nekoliko Totalovim predstava koje su nagrađivane na festivalima najvišeg ranga snimljeno je za Televiziju Sarajevo, kasnije Televiziju BiH. Bavila se i pisanjem poezije, najčešće tekstova za songove iz Totalovih predstava, pa mnoge od njih imaju i svoju muzičku obradu, a nekoliko studentskih godina provela je kao član redakcije „Našeg života“ pišući poetske uvodnike od kojih treba svakako izdvojiti „Pjesmu gradu“ nagrađenu na konkursu Radio Sarajeva. Kao univerzitetski profesor ostvarila je bogatu karijeru koja podrazumijeva nekoliko značajnih knjiga kao što je „Antologija bosanskohercegovačke drame“, zbirka eseja „Činiti za teatar“ ili pak, prva monografska studija o najprevođenijem i najigranijem hrvatskom piscu Miri Gavranu. Objavila je oko stotinu stručnih i znanstvenih radova, učestvovala na brojnim slavističkim skupovima, simpozijumima i konferencija u zemlji i inozemstvu, gostovala kao profesor na fakultetima u Mostaru, Tuzli, Rijeci, Innsbrucku i Halleu, te postala saradnicom Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ i hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Učestvovala je u izradi teatarske enciklopedije „Larousse – Bordas“ kao ekspert za bosanskohercegovački teatar, kao i na simpozijumima koje svake godine u južnoslavenskim centrima organizuje Sorbonne Paris IV.