Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dr. Nabil Swelim pozvao oponente na konferenciju o bosanskim piramidama

 

Trostruki doktor arheoloških nauka i jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za studij piramida profesor Nabil Swelim, uputio je zvanični poziv za učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji o Bosanskoj dolini piramida oponentima Projekta istraživanja bosanskih piramida.

 

Prof. Swelim je predsjednik Konferencije koja će biti održana između 25. – 30.
augusta 2008. u Sarajevu.

 

Pozivi su upućeni rukovodiocu Balkanološkog instituta ANUBiH-a dr. Blagoju Govedarici, višem kustosu Zemaljskog muzeja BiH Zilki Kujundžić-Vejzagić, predsjedniku Evropske arheološke asocijacije (EAA) dr. Anthony Hardingu, uredniku američke web stranice archaeology.com Marku Roseu, sekretaru EAA dr. Predragu Novakoviću, profesoru Filozofskog fakulteta u Sarajevu dr. Enveru Imamoviću, ministru kulture i sporta u Vladi FBiH Gavrilu Grahovcu, predsjedavajućem državnog Povjerenstva za nacionalne spomenike dr. Dubravku Lovrenoviću i profesoru RGG fakulteta iz Tuzle dr. Sejfudinu Vrabcu.

 

Prof. Swelim poziva ove stručnjake da se pridruže impresivnoj listi eksperata koji će podnijeti referate o dosadašnjim geološkim, arheološkim, geofizičkim, georadarskim, pedološkim i geodetskim analizama bosanskih piramida.

 

Ovo je idealna prilika da tokom šestodnevne Konferencije ovi stručnjaci koji nisu posjetili Bosansku dolinu piramida argumentovano obrazlože svoje stavove.