Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Osnovna organizacija sindikata Brovis dd Visoko: Saopštenje za javnost u povodu nedavnih protesta radnika pred Općinom Visoko

Povodom dešavanja u Brovis dd. Visoko, a u cilju dokazivanja istine, prozvani na Vašem sajtu i Radiju Q, Osnovna organizacija Sindikata Brovis dd. Visoko, upućuje ovo objašnjenje, s molbom da isto u cijelosti objavite.

Određeni broj radnika druge smjene u RJ Klaonica peradi, je dana 23 i 24.07.2008 godine, neopravdano izostao sa posla i tim činom pokrenuo jedan mučan postupak koji nismo željeli. U obraćanju sredstvima informisanja pa tako i Vašoj kući, objavljena je tvrdnja pored mnogih neistina, da ti radnici nisu imali zaštitu Sindikata iako su se navodno obraćali. Odgovorno tvrdimo da se ta grupa radnika nikada ni za kakvu zaštitu nije obraćala OO Sindikata, nikada nisu uputili bilo kakav zahtjev, ni Sindikatu niti Upravi Društva. Bez obzira na tu činjenicu OO Sindikata je pokrenula postupak preispitivanja tog nemilog događaja i utvrdila da pomenuti radnici nisu članovi Sindikata niti su to željeli biti, da nisu birali ni način ni sredstva da nas prikažu u najlošijem svjetlu, a nisu ni svjesni da su ustvari najviše štete nanijeli sebi, jer kako cijeniti ljude koji toliko neistine iznose o kući u kojoj i od koje žive?

Iznošenje neistine o navodnom obraćanju za zaštitu Sindikatu, izazvalo je osjećaj nevjerice, ali su osjećaj revolta i razočarenja izazvale neistine iznesene sa namjernim ciljem rušenja ugleda ove firme i ataka na prvog čovjeka ovog društva gospodina Kurgaš Refika, u što smo sigurni da nije slučajno. Osnovna organizacija Sindikata se ograđuje od do sada izrečenih neistina, koje je iznijela imenovana grupa radnika, kako neistina o radu firme tako i o odnosu i radu gosp. Kurgaša.