Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Asmir Hodžić SBiH: Vjerujem da stvari možemo promijeniti na bolje!

Iako je naglasio da će se njegova i kampanja njegove stranke bazirati prije svega na rješevanju problema zdravstva  na lokalnom nivou, kandidat za načelnika S BiH Asmir Hodžić istakao je na današnjoj press konferenciji i brojne druge probleme  građana općine Visoko.

Kako bi se poboljšali uslovi života ljudi na ovom području, Hodžić je mišljenja da se prvo treba uraditi reorganizacija općinskih službi.

„ Javne ustanove i javna preduzeća su dosta neorganizovana na području Visokog. Mišljenja sam da se ne pružaju jednako kvalitetno usluge svim građanima i to bi se moralo promijeniti. To je rezultat nekoordinacije sa općinskom izvršnom vlasti odnosno izabranim vijećnicima.“ – istakao je Hodžić te spomenuo aktuelnu privatizaciju JP Visokogas. On smatra da bi se trebao pripremiti elaborat s pitanjem šta mi to hoćemo od javnog sektora te šta bi se trebalo privatizovati, a šta ne?

„Iako je BiH još 1994.g. potpisala evropsku Konvenciju o ljudskim pravima, ona se ovdje ne primjenjuje, bar kada je zdravstvo u pitanju. Osnivač JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko je općina Visoko, ali tu ima jako puno zloupotreba. Treba strategiju zdravstva promijeniti, raditi drugačije. S obzirom da je tokom prošle godine prodato preko 2 miliona KM lijekova, a marža je oko 30 %. Zašto se naš Dom zdravlja ne bi preregistrovao pa bi bar za neke kategorije lijekovi bili jeftiniji?“. – istakao je Hodžić.

Tokom iznošenja plana djelovanja tokom naredne četiri godine  i osnovnih ciljeva koje predstavnici SBiH žele ispuniti, Hodžić je kao izuzetno važno pitanje naglasio pitanje sigurnosti građana i imovine, te istakao da se rješenje  krije u boljoj koordinaciji lokalne izvršne vlasti sa bezbjednosnim službama.

Hodžić je mišljenja da bi svi stanovnici općine Visoko trebali imati čistu i pitku vodu za koju bi trebalo biti zaduženo JKP „Visočica“ Visoko, što bi po hitnom postupku trebalo usvojiti općinsko Vijeće.

„Nemamao ni prečistača kanalizacionih i otpadnih voda. Mi planiramo izgradnju vangradskog kolektora kojim bi se riješio i Preventov smrad i nečisti otpad. Tu vidimo šansu i iz sredstava EU koje će BiH dobiti za javni sektor u sljedećem periodu“.

Novim bi se projektima riješilo i pitanje sanitarne deponije i njena sanacija.

„Mi radimo strategiju deponovanja otpada koja će biti gotova za nekoliko dana i tada ćemo imati jasne pokazatelje. Većina bi se našeg otpada mogla koristiti za kompost, a ostatak bi se mogao reciklirati i to u saradnji sa KJP Rad iz Sarajeva“.

Hodžić se dotakao i dugogodišnjih visočkih problema  kao što su rad pijace u Visokom i preduzeća Sebilj za koju se predlaže uredovanje u jednu od općinskih službi s kontrolom finansijskih sredstava koja bi omogućila punjenje općinskog buđeta te ulaganje i širenje kapaciteta pijace.

Elaborat SBiH za period od naredne četiri godine predviđa i uvođenje centralnog zagrijavanja stambenih objekata posebno u Naselju Luke u saradnji sa Termoelektranom Kakanj.

Pitanje izmjene Urbanističkog plana Hodžić ističe kao jako važno komentarišući trenutni izgled užeg jezgra Visokog kao „skandal“ u smislu gradnje i izdavanja dozvola.

Kao posebno važno pitanje Asmir Hodžić smatra pitanje kapitalnih ulaganja iz ZDK.

„Evo, ove ćemo godine uložiti skoro 3 miliona KM u saobraćajnice, a nemamo ni nadzornog organa niti se knjiži vlasništvo nad ovim infrastrukturnim objektima”.

Hodžić između ostalog smatra da su potrebna veća ulaganja, ali i više pažnje posvetiti mladima i djeci uz praćenje rada i uslova rada  u dječijem vrtiću te osnovnim i srednjim školama. Predstavnici SBiH nisu zaboravili ni socijalno ugrožene, stare i iznemogle, te ističu potrebu za formiranjem javne kuhinje i dnevnog boravka za stare osobe.
 

Naglašena je potreba da se pomogne sportu uz veća izdvajanja iz budžeta. U planu rada za naredne godine naglašena je podrška AP „Bosanska piramida Sunca“, radu kulturno- historijskih institucija, saradnja sa vjerskim zajednicama, ali i boljoj podršci i saradnji sa medijima.

Asmir Hodžić je istakao stav Stranke za BiH kako postoji dosta projekta koji nude pomoć i finansijska sredstva za koje građani ne znaju, jer ni predstavnici općinske izvršne vlasti ne znaju ništa o tome. To Hodžić pripisuje neaktivnosti većine općinskih službenika. Dosadašnji tok privatizacije Hodžić ocjenjuje nakaradnim te ističe da bi se zbog naših ljudi koji se nalaze na pozicijama odlučivanja u posljednji čas neke stvari oko privatizacije preostalih preduzeća u Viskom mogle bolje iskoristiti.

Plan djelovanja SBiH u narednim godinama sadržava moguća  rješenja pitanja poljoprivrede, turizma, ekologije i zaštite čovjekove okoline.

Asmir Hodžić je pozvao građane da iskažu povjerenje njemu i SBiH uz obećanje da će opravdati ukazano povjerenje.